Tag: Wielki Post

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Zgromadzenia wielkopostne – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących wielkopostnych zgromadzeń, pragniemy przypomnieć, że:Kościół bardzo zachęca do tego, aby zachowywać zgromadzenia na wzór rzymskich “stacji” (PS, nr 16).Stacjami tymi winny być znaczniejsze świątynie Kościoła lokalnego, jak np. sanktuaria, bazyliki, miejsca pielgrzymek, katedra etc. (CE, nr 260).Do tych stacji, w których ma się odbywać Msza św., może wieść procesja, której kształt jest tożsamy z kształtem procesji wejścia: ministrant z kadzielnicą, usługujący z krzyżem…
Czytaj dalej

Gloria, laus et honor

Hymn śpiewany w Niedzielę Palmową podczas procesji, zaliczający się do najpiękniejszych utworów hymnografii kościelnej, składa się z początkowych zwrotek poematu pisanego w klasycznych dystychach, którego autorem jest biskup orleański Teodulf (+821). Jest to typowy okaz hymnu procesyjnego z charakterystycznymi dla tegoż rodzaju refrenem w postaci powtarzającego się po każdym dystychu początkowego dwuwiersza. W przeciwieństwie do radosnej treści, osnutej na Ewangelii z obrzędu święcenia palm, melodia hymnu brzmi jakoś…
Czytaj dalej

Wielki Post w duchu liturgii

Oto święty czas Wielkiego Postu – Dni zbawienne. Celem liturgii jest uwielbienie Boga, a następnie nasze cierpienie i umieranie z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli zmartwychwstać do nowego życia. Radość na Wielkanoc zależy od należycie i w duchu Kościoła odprawionego Wielkiego Postu. Na nic zewnętrzne praktyki, trzeba z głębin duszy zacząć odnowienie i tam przeżywać cierpienia Chrystusa; trzeba z Nim odbyć Drogę Krzyżową.,,Nie płaczcie nade mną, ale sami nad sobą…
Czytaj dalej

Popielec

„Panie, nie według grzechów naszych uczyń nam, ani według nieprawości naszych oddawaj nam” (Ps 102, 10).Kościół święty, Matka nasza, przygotowuje nas stopniowo do głównych świąt swego cyklu liturgicznego. Jak wiadomo, dwie wielkie tajemnice, około których obraca się cała ekonomia chrześcijańska: Wcielenie i Odkupienie, rządzą całym rokiem liturgicznym. Dlatego też Kościół dokłada wszelkich starań, aby przygotować swe dzieci do godnego i pobożnego…
Czytaj dalej

Symbolika popiołu

Pouczenie na Środę Popielcową, umieszone w mszale tak brzmi:,,Przed Mszą św. błogosławi się dziś popiół ze (spalonych) gałązek oliwnych lub innych drzew poprzedniego roku (w niedzielę Palmową) poświęconych”.Już w tym zestawieniu popiołu z plamami, które były oznaką tryumfu i zwycięstwa, tkwi pojęcie nicości i znikomości rzeczy światowych, nawet sławy i szczytów.Po skończonych modlitwach i po poświęceniu popiołu, Kościół posypuje głowy wiernych z tymi strasznymi, a jednak prawdziwymi słowami: Memento, homo, quia…
Czytaj dalej

Obrzędy “przekazania” świętych formuł – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii związanej z obrzędem “przekazania” świętych symboli, przypominamy, że:Obrzędu tego dokonuje się na zakończenie lub w trakcie trwania katechumenatu (CE, nr 437)Liturgia mszalna jest sprawowana w dzień powszedni i najlepiej, aby przewodniczył jej biskup (CWD, nr 188).Przekazanie świętych symboli musi odbyć się po obrzędzie wybrania.Liturgię sprawuje się w szatach fioletowych z formularza dnia bieżącego (CE, nr 439).Po wersecie przed Ewangelią diakon lub sam…
Czytaj dalej

Dyscyplina postna w Kościele

Jedną znajpiękniejszych i wartościowych praktyk religijnych jest post. Może być on rozumiany dwojako. Po pierwsze można mówić o poście w kontekście przyjmowania Komunii Świętej – wtedy jest to post eucharystyczny. Po drugie zaś ten termin odnosi się również do zachowania abstynencji od spożywania określonych pokarmów. W okresie przygotowania do Wielkanocy warto skoncentrować się na drugim rozumieniu postu i przybliżyć obowiązujące obecnie zasady zachowywania postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.Praktyka postna…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Niedziela Palmowa

Dzisiejszą liturgią upamiętniamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Lud krzyczący dzisiaj: ,,Hosanna Synowi Dawida”, już za pięć dni będzie krzyczał: ,,Ukrzyżuj Go!”. Śmierć Chrystusa, podobnie jak Jego zmartwychwstanie i inne tajemnice życia Zbawiciela, uobecniają się w Ofierze Chrystusa Pana. Uczestniczymy więc w tej świętej liturgii z czystym sercem, a wychodząc z kościoła, żyjmy według tego, co wyznajemy i w czym uczestniczymy.Do naszego Pana i Odkupiciela, zanieśmy nasze prośby:Módlmy się…
Czytaj dalej

Liturgia Mszy Krzyżma – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych Mszy św. Krzyżma, pragniemy przypomnieć, że:Liturgia ta powinna się odbyć w godzinach porannych Wielkiego Czwartku lub w innym terminie, blisko Wielkiej Nocy (MR, s. 117).Może być ona sprawowana tylko raz (PS, nr 36).Msza św. tej liturgii posiada własny formularz mszalnych, zawierający wszystkie modlitwy prezydencjalne kapłana (MR, s. 117-125).W liturgii tej odmawia się Chwała na wysokości (MR, s. 117).Błogosławieństwo oleju chorych odbywa się pod koniec…
Czytaj dalej

Liturgia Niedzieli Męki Pańskiej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkim duszpasterzom, ceremoniarzom, osobom odpowiedzialnym za przygotowanie celebracji oraz samym wiernym obrzędów liturgii Niedzieli Męki Pańskiej, przypominamy, że:1. Kolorem liturgicznym Niedzieli Męki Pańskiej jest czerwień (OWMR, nr 346b).2. Msza św. może rozpocząć się w trzech wariantach:Procesja – Wszyscy gromadzą się w kaplicy, innym kościele lub na wyznaczonym miejscu obok głównego kościoła, do którego przybywa asysta liturgiczna. Taką formę rozpoczęcia liturgii można sprawować tylko raz…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę