Tag: Wielki Post

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Dyscyplina postna w Kościele

Jedną znajpiękniejszych i wartościowych praktyk religijnych jest post. Może być on rozumiany dwojako. Po pierwsze można mówić o poście w kontekście przyjmowania Komunii Świętej – wtedy jest to post eucharystyczny. Po drugie zaś ten termin odnosi się również do zachowania abstynencji od spożywania określonych pokarmów. W okresie przygotowania do Wielkanocy warto skoncentrować się na drugim rozumieniu postu i przybliżyć obowiązujące obecnie zasady zachowywania postu i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.Praktyka postna…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Niedziela Palmowa

Dzisiejszą liturgią upamiętniamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Lud krzyczący dzisiaj: ,,Hosanna Synowi Dawida”, już za pięć dni będzie krzyczał: ,,Ukrzyżuj Go!”. Śmierć Chrystusa, podobnie jak Jego zmartwychwstanie i inne tajemnice życia Zbawiciela, uobecniają się w Ofierze Chrystusa Pana. Uczestniczymy więc w tej świętej liturgii z czystym sercem, a wychodząc z kościoła, żyjmy według tego, co wyznajemy i w czym uczestniczymy.Do naszego Pana i Odkupiciela, zanieśmy nasze prośby:Módlmy się…
Czytaj dalej

Liturgia Mszy Krzyżma – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych Mszy św. Krzyżma, pragniemy przypomnieć, że:Liturgia ta powinna się odbyć w godzinach porannych Wielkiego Czwartku lub w innym terminie, blisko Wielkiej Nocy (MR, s. 117).Może być ona sprawowana tylko raz (PS, nr 36).Msza św. tej liturgii posiada własny formularz mszalnych, zawierający wszystkie modlitwy prezydencjalne kapłana (MR, s. 117-125).W liturgii tej odmawia się Chwała na wysokości (MR, s. 117).Błogosławieństwo oleju chorych odbywa się pod koniec…
Czytaj dalej

Liturgia Niedzieli Męki Pańskiej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkim duszpasterzom, ceremoniarzom, osobom odpowiedzialnym za przygotowanie celebracji oraz samym wiernym obrzędów liturgii Niedzieli Męki Pańskiej, przypominamy, że:1. Kolorem liturgicznym Niedzieli Męki Pańskiej jest czerwień (OWMR, nr 346b).2. Msza św. może rozpocząć się w trzech wariantach:Procesja – Wszyscy gromadzą się w kaplicy, innym kościele lub na wyznaczonym miejscu obok głównego kościoła, do którego przybywa asysta liturgiczna. Taką formę rozpoczęcia liturgii można sprawować tylko raz…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza V Niedzieli Wielkiego Postu

Dochodzimy powoli do końca Wielkiego Postu, gdyż przeżywana przez nas dzisiaj niedziela rozpoczyna ostatni pełny tydzień tego okresu liturgicznego. W czytaniach mszalnych rozbrzmiewa już motyw zmartwychwstania (II czytanie), czyli spełnienie odwiecznej obietnicy (I czytanie), za które należy chwalić Boga, gdyż istotnie jest On dobry (Psalm). Dlatego nawracajmy się, czerpiąc z sakramentów Kościoła, zwłaszcza zaś z tej świętej liturgii, w której za chwilę będziemy uczestniczyli. Wszechmogącemu Bogu, który czyni dla nas wielkie…
Czytaj dalej

Msza św. w czasie skrutiniów

W niektórych parafiach w czasie Wielkiego Postu ma miejsce ostatni etap przygotowań do chrztu katechumenów, którzy między III a V Tygodniem Wielkiego Postu przeżywają skrutynia. Dlatego przypominamy, że:Właściwym czasem sprawowania tych obrzędów jest III, IV i V Niedziela Wielkiego Postu (MR, s. 82-83. 90-91. 98-99)Podczas przeżywania przez katechumenów skrutyniów, można odprawić Mszę św. z formularza danej niedzieli (tamże) lub z formularza Mszy św. obrzędowej (MR, s. 65″-67″). Jeśli skrutynia…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza III Niedzieli Wielkiego Postu

Liturgia mszalna III Niedzieli Wielkiego Postu wzywa wiernych do nawrócenia i poznawania Boga. Stwórca pozwala się człowiekowi poznać poprzez świętą liturgię, w której każdy wierny uczestniczy. Przeżyjmy więc tę liturgię tak, abyśmy poznali i skosztowali Pana, który zastawia dla nas swój stół słowa i ciała.W tym świętym czasie łaski przedstawmy Bogu nasze pokorne modlitwy:Módlmy się za święty Kościół Boży, aby był narzędziem pokoju i prowadził narody do jedności.Módlmy…
Czytaj dalej

Walka karnawału z postem

Walka karnawału z postem – to nie tylko tytuł obrazu niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla, którego powstanie datowane jest na 1559 rok, ale także swoiste tło dla konfliktu, jaki na początku XVI wieku rozgorzał na linii reformacja – katolicyzm. Istotą tego sporu były bowiem odmienne koncepcje postrzegania otaczającego nas świata.Konflikt reformacja – katolicyzmReformacja jako ruch religijno-społeczny rozwijający się w Europie Zachodniej przede wszystkim z inicjatywy ks. Marcina Lutra…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza II Niedzieli Wielkiego Postu

Liturgia II Niedzieli Wielkiego Postu przedstawia motyw Przymierza (I czytanie), dzięki któremu człowiek może osiągnąć radość życia wiecznego oraz poznać Boga (Psalm). Natomiast drugim motywem tej Niedzieli jest Przemienienie Pańskie (II czytanie i Ewangelia). Istotnie, uczestnicząc w świętych obrzędach, można dostąpić swoistego przemienienia, gdyż wychodząc z kościoła, człowiek nie jest taki sam, jak wtedy, gdy do niego wstępował (a przynajmniej nie powinien taki być). Dlatego warto przeżyć dzisiejszą liturgię jako…
Czytaj dalej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza I Niedzieli Wielkiego Postu

Liturgia I Niedzieli Wielkiego Postu wskazuje na słowo wiary, które zostaje wypowiedziane przez Boga do człowieka, by ten poprzez wyznanie wiary, mógł osiągnąć zbawienie. Istotnie ,,nie samym chlebem żyje człowiek”, lecz także wiarą, która umacnia go i pokrzepia. W sposób szczególny czyni to w trakcie świętej liturgii, w której karmi swych wiernych swoim słowem i chlebem. Przystąpmy więc do ołtarza słowa i chleba, aby posilić się darami Bożymi.Bogu, który posila nas swoimi darami, złóżmy…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę