Zgromadzenia wielkopostne – Przepisy obrzędowe

Zgromadzenia wielkopostne – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących wielkopostnych zgromadzeń, pragniemy przypomnieć, że:

  1. Kościół bardzo zachęca do tego, aby zachowywać zgromadzenia na wzór rzymskich “stacji” (PS, nr 16).
  2. Stacjami tymi winny być znaczniejsze świątynie Kościoła lokalnego, jak np. sanktuaria, bazyliki, miejsca pielgrzymek, katedra etc. (CE, nr 260).
  3. Do tych stacji, w których ma się odbywać Msza św., może wieść procesja, której kształt jest tożsamy z kształtem procesji wejścia: ministrant z kadzielnicą, usługujący z krzyżem pomiędzy usługującymi ze świecami, pozostali usługujący, duchowni w strojach chórowych, diakon (lub gdy go nie ma: lektor ustanowiony) niosący Ewangeliarz, pozostali diakoni, prezbiterzy koncelebrujący, biskup w asyście dwóch diakonów, za którym idą usługujący do mitry i pastorału (CE, nr 261).
  4. Biskup przywdziewa fioletowy ornat tudzież kapę, którą zdejmuje po procesji i przywdziewa ornat. Ma on na sobie mitrę prostą (Tamże).
  5. Przed wyruszeniem procesji biskup pozdrawia wiernych, wprowadza ich w misterium dnia (lub czyni to koncelebrans albo diakon), wypowiada kolektę nt. misterium krzyża lub o odpuszczenie grzechów albo za Kościół (bądź jedną z podanych w mszale modlitw nad ludem). Następnie dokonuje zasypania kadzidła, po czym diakon wzywa: “Idźmy w pokoju”, na które to hasło wyrusza wyżej wspomniana procesja (Tamże).
  6. W trakcie procesji śpiewa się litanię do Wszystkich Świętych (Tamże).
  7. Po dojściu do prezbiterium, biskup okadza ołtarz i krzyż, po czym (jeśli miał kapę – zdejmuje ją i wkłada ornat) – opuściwszy inne obrzędy – wygłasza kolektę mszalną. Kapę może jednak biskup zdjąć przed ukłonem względem ołtarza na początku celebracji (Tamże).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę