Wpływ liturgii na życie: wspomnienie obowiązkowe św. Katarzyny Sieneńskiej

Wpływ liturgii na życie: wspomnienie obowiązkowe św. Katarzyny Sieneńskiej

WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ

Kolekta

Wszechmogący Boże, święta Katarzyna ze Sieny rozważając
Mękę Pańską i służąc Twojemu Kościołowi, płonęła miłością
ku Tobie, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy się
zjednoczyli z misterium Chrystusa i radowali się z objawienia
Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Święta Katarzyny Sieneńska, Dziewica i Doktor Kościoła, cechowała się bardzo głębokim życiem wewnętrznym. W swoim życiu skupiała się bardzo mocno na rozważaniu Męki Pańskiej. Jej pisma do dzisiaj służą Kościołowi i są przyczyną uświęcenia wielu ludzi. Zjednoczenie się z Męką Pańską, albo szerzej: z tajemnicą paschalną Zbawiciela, jest bardzo ważne. Dokonuje się to podczas każdej Mszy św., w której zawiera się to misterium. Uobecniane na ołtarzu tajemnice są dzisiaj dostępne do poznania dla każdego wierzącego. Czy jednak ów wierzący z tej możliwości korzysta? Obchód ku czci św. Katarzyny wskazuje na potrzebę czerpania z Bożych darów. Owo “radowanie się z objawienia Jego chwały” jest ściśle powiązane ze zjednoczeniem się z Jego tajemnicami. 

Jak więc dziś żyć liturgią? Dobrze będzie, jeśli ten tekst trafi do wnętrza człowieka i sprawi, że owo “Amen” na jego końcu zostanie świadomie wypowiedziane. Warto bowiem wniknać w misteria Pańskie, aby otrzymać choć cząstkę Jego darów, która rozraduje człowieka. 

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę