Liturgia mszalna Środy Popielcowej – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna Środy Popielcowej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej Środy Popielcowej, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR346d).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 62-64).
  3. W liturgii mszalnej opuszcza się akt pokuty (MR, s. 62).
  4. Posypania głów dokonuje się po homilii (MR, s. 62).
  5. Po modlitwie błogosławieństwa popiołu, kapłan kropi go wodą święconą (MR, s. 63).
  6. Na zakończenie obrzędu posypania głów popiołem kapłan obmywa dłonie i odmawia się modlitwę powszechną (MR, s. 64).
  7. W tej Mszy nie odmawia się “Wierzę” (MR, s. 64).
  8. Odmawia się III lub IV prefację wielkopostną (nr 10-11).
  9. Spośród modlitw eucharystycznych, wybiera się: I, II, III lub I o Tajemnicy Pojednania albo II o Tajemnicy Pojednania Modlitwę Eucharystyczną (IGMR, nr 365; MR, s. 343*). W dwóch ostatnich przypadkach odmawia się je w połączeniu z wyżej podanymi prefacjami wielkopostnymi (MR, s. 343*).
  10. Można zastosować modlitwę nad ludem, wybierając spośród wielu form konkretny wariant (Tamże, s. 395*). W sposób szczególny warto wykorzystać warianty 6-16.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę