Tag: Środa Popielcowa

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Propozycje śpiewów mszalnych – Środa Popielcowa

Każdy organista i kantor wie, że czymś bardzo istotnym jest przygotowywanie repertuaru śpiewów mszalnych na poszczególne liturgie. Dlatego chcemy przyjść Wam w tym z pomocą i zasugerować możliwy wybór pieśni mszalnych, jeśli nie stosujecie u siebie antyfon z Graduału Zwykłego lub Graduału Rzymskiego.PROPOZYCJE ŚPIEWÓW MSZALNYCH – ŚRODA POPIELCOWANa wejście: “Bądź mi litościw”.Posypanie głów popiołem: “Posypmy głowy popiołem”/”O człowiecze wspomnij sobie”/”Święty Boże…”.Na przygotowanie darów: “Bliskie jest Królestwo Boże”.Na Komunię:…
Dowiedz się więcej

Śpiewane lekcje mszalne – Środa Popielcowa

Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom Konferencji Episkopatu Polski, która w dokumencie dotyczącym muzyki sakralnej z 2017 r. zawarła stwierdzenie, że lekcje mszalne mogą być śpiewane według melodii z lekcjonarza mszalnego, pragniemy Wam publikować zapisy melodyczne lekcji mszalnych.Melodie lekcji mszalnej przed Ewangelią na Środę Popielcową:I czytanie (ton proroctwa)II czytanie (ton Epistoły)Opr. Marceli Kyc

Wielki Post w duchu liturgii

Oto święty czas Wielkiego Postu – Dni zbawienne. Celem liturgii jest uwielbienie Boga, a następnie nasze cierpienie i umieranie z Chrystusem, abyśmy z Nim mogli zmartwychwstać do nowego życia. Radość na Wielkanoc zależy od należycie i w duchu Kościoła odprawionego Wielkiego Postu. Na nic zewnętrzne praktyki, trzeba z głębin duszy zacząć odnowienie i tam przeżywać cierpienia Chrystusa; trzeba z Nim odbyć Drogę Krzyżową.,,Nie płaczcie nade mną, ale sami nad sobą…
Dowiedz się więcej

Popielec

„Panie, nie według grzechów naszych uczyń nam, ani według nieprawości naszych oddawaj nam” (Ps 102, 10).Kościół święty, Matka nasza, przygotowuje nas stopniowo do głównych świąt swego cyklu liturgicznego. Jak wiadomo, dwie wielkie tajemnice, około których obraca się cała ekonomia chrześcijańska: Wcielenie i Odkupienie, rządzą całym rokiem liturgicznym. Dlatego też Kościół dokłada wszelkich starań, aby przygotować swe dzieci do godnego i pobożnego…
Dowiedz się więcej

Symbolika popiołu

Pouczenie na Środę Popielcową, umieszone w mszale tak brzmi:,,Przed Mszą św. błogosławi się dziś popiół ze (spalonych) gałązek oliwnych lub innych drzew poprzedniego roku (w niedzielę Palmową) poświęconych”.Już w tym zestawieniu popiołu z plamami, które były oznaką tryumfu i zwycięstwa, tkwi pojęcie nicości i znikomości rzeczy światowych, nawet sławy i szczytów.Po skończonych modlitwach i po poświęceniu popiołu, Kościół posypuje głowy wiernych z tymi strasznymi, a jednak prawdziwymi słowami: Memento, homo, quia…
Dowiedz się więcej

Liturgia mszalna Środy Popielcowej – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej Środy Popielcowej, przypominamy, że:Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR, 346d).Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 62-64).W liturgii mszalnej opuszcza się akt pokuty (MR, s. 62).Posypania głów dokonuje się po homilii (MR, s. 62).Po modlitwie błogosławieństwa popiołu, kapłan kropi go wodą święconą (MR, s. 63).Na zakończenie obrzędu posypania głów popiołem kapłan obmywa dłonie…
Dowiedz się więcej

Wielki Post w liturgii

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa aż do Wielkiego Czwartku. Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana w Wielki Czwartek nie należy już jednak do okresu Wielkiego Postu, a do Triduum Paschalnego.Czas ten zawsze zajmował istotne miejsce w praktykach religijnych. Pierwszą wzmiankę o poście przed Świętami Wielkanocnymi możemy znaleźć u Tertuliana, gdzie wspominał o poście trwającym dwa dni. Według świadectwa Dionizego Aleksandryjskiego, w III wieku post trwał już tydzień, a od soboru nicejskiego (325 r.) –…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Środa Popielcowa

Dzisiaj wkraczamy wraz z całym Kościołem w okres Wielkiego Postu. Liturgia mszalna Środy Popielcowej wskazuje na potrzebę nawrócenia się do Boga i błagania Go o miłosierdzie nad grzesznymi ludźmi. Dlatego rozpoczynając ten święty i upragniony czas przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, podejmijmy pokutę, czyńmy dzieła miłosierdzia, złóżmy jałmużnę i korzystajmy z sakramentów, abyśmy godnie przygotowali się do celebrowania misterium naszej wiary. Wkraczając w przygotowanie do misterium naszego odkupienia, przedstawmy Bogu nasze…
Dowiedz się więcej

Liturgia Mszy św. Środy Popielcowej

W celu przybliżenia wszystkich zmian, jakie dokonują się w liturgii Środy Popielcowej, przypominamy, że: W tej liturgii Mszy św. nie występuje akt pokuty. Po pozdrowieniu ludu, kapłan wprowadza wiernych w tę liturgię i odmawia kolektę. Czytaniami Środy Popielcowej są: Jl 2, 12-18: Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty (I czytanie); Ps 51(50), 3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17 (R.: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni; Psalm); 2 Kor 5, 20…
Dowiedz się więcej

Chrzcielny i pokutny charakter Wielkiego Postu

W pierwszym tygodniu trwającego Wielkiego Postu uwadze czytelników poleciliśmy starodawną tradycję rzymskich liturgii stacyjnych. W obecnym, kończącym się już tygodniu drugim poprzedzającej uroczystości paschalne Czterdziestnicy skupimy się na zagadnieniu ogólniejszym, ale fundamentalnym dla prawidłowego rozumienia tego okresu w liturgii Kościoła. Od najdawniejszych bowiem czasów, okres ten ma w praktyce liturgicznej podwójny charakter: chrzcielny i pokutny. Obie te charakterystyki łączą się ze sobą nierozerwalnie, dlatego właśnie wspominamy…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę