Liturgia mszalna w I Niedzielę Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna w I Niedzielę Wielkiego Postu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej I Niedzieli Wielkiego Postu, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet (IGMR346d).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 68).
  3. Jako śpiew na wejście zaleca się odśpiewanie litanii do Wszystkich Świętych (PS, nr 23).
  4. W ramach aktu pokuty można dokonać obrzędu poświęcenia wody (jeśli są takie zwyczaje: także soli) i pokropienia nią wiernych (IGMR, nr 51).
  5. Nie odmawia się “Chwała”, ale odmawia się “Wierzę” (MR, s. 68). Zamiast “Wierzę” wolno odmówić Skład Apostolski (WMR, nr 24).
  6. Odmawia się pierwszą prefację na niedziele Wielkiego Postu (nr 12).
  7. Można odmówić I, III, I o Tajemnicy Pojednania lub II o Tajemnicy Pojednania Modlitwę Eucharystyczną (w tych dwóch ostatnich przypadkach opuszcza się prefację własną modlitwy i odmawia się prefację nr 12; IGMR, nr 365; MR, s. 343*
  8. Sprawując liturgię recytowaną, kapłan wybiera jedną spośród dwóch antyfon na Komunię, uwzględniając przy tym, która bardziej nawiązuje do odczytanej Ewangelii.
  9. Można zastosować modlitwę nad ludem, wybierając spośród wielu form konkretny wariant (Tamże, s. 395*). W sposób szczególny warto wykorzystać warianty 6-16.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę