Liturgia mszalna w Święto św. Łukasza Ewangelisty – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna w Święto św. Łukasza Ewangelisty – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej w Święto św. Łukasza Ewangelisty, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 211′-212′).
  3. Odmawia się ,,Chwała” (MR, s. 211′).
  4. Prefacją mszalną jest druga prefacja o Apostołach (nr 68).
  5. Można odmówić I, lub III Modlitwę eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Można odmówić uroczyste błogosławieństwo o męczennikach (nr 19) lub o jednym świętym (nr 23). Można jednak odmówić modlitwę nad ludem (nr 24 lub 25).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę