Propria chorałowe XXX Niedzieli Zwykłej

Propria chorałowe XXX Niedzieli Zwykłej

Na naszej stronie można również znaleźć propria chorałowe do liturgii sprawowanej według ksiąg odnowionych po Soborze Watykańskim II (1962-1965). Prezentowane tutaj propria pochodzą z Graduału Rzymskiego (Solesmes: 1974).

Propria na XXX Niedzielę Zwykłą i następujący po niej XXX Tydzień Zwykły: PRORPIA GREGORIAŃSKIE – TRZYDZIESTY TYDZIEŃ ZWYKŁY

Więcej w zakładce ,,Propria chorałowe Mszy Świętej”.

Tags: , , , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę