Liturgia mszalna w Uroczystość NMP z Rokitna

Liturgia mszalna w Uroczystość NMP z Rokitna

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. w Uroczystość NMP z Rokitna, którą 18 czerwca przeżywa diecezja zielonogórsko-gorzowska, przypominamy, że:

  1. Mszę św. odprawia się z nowo zatwierdzonego formularza mszalnego.
  2. Kolorem liturgicznym jest biel (IGMR, nr 346a).
  3. Czytaniami tej Uroczystości są: Wj 19, 3-8a (I czytanie); Ps 119(118), 1-2. 10-11. 12. 14. 15-16 (ref.: ,,Będę wypełniał Twoje przykazania”); Dz 1, 12-14 (II czytanie); Łk 2, 41-52 (Ewangelia).
  4. Odmawia się Chwała Wierzę.
  5. Prefacją mszalną jest prefacja o Najświętszej Maryi Pannie (nr 58).
  6. Preferowaną modlitwą eucharystyczną jest I kanon mszalny (IGMR, nr 365a).
  7. Na koniec liturgii mszalnej można udzielić uroczystszego błogosławieństwa o Najświętszej Maryi Pannie (nr 15).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę