Msza św. o wybór biskupa lub papieża

Msza św. o wybór biskupa lub papieża

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. o wybór papieża lub biskupa, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest kolor dnia (IGMR, nr 347).
  3. Czytania mszalne można powziąć ze specjalnego zbioru perykop: Iz 61, 1-3a (I czytanie); Ps 89(88), 4-5. 21-22. 25 i 27 (ref.: ,,Będę na wieki sławił łaski Pana”); Ef 4, 11-16/Hbr 5, 1-10 (II czytanie); J 15, 9 (werset) + J 15, 9-17 (Ewangelia)/J 10, 11 (werset) + J 17, 11b. 17-23 (Ewangelia).
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa.
  5. Preferowaną modlitwą eucharystyczną jest I, II lub V modlitwa eucharystyczna (w przypadku tej ostatniej odmawia się prefację własną tejże anafory).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę