Liturgia mszalna w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest czerwień (IGMR, nr 346b).
  2. Uroczystość ta posiada swoją wigilię. Mszę św. wigilijną (jedną) wolno sprawować przed lub po pierwszych nieszporach uroczystości w dzień poprzedzający Uroczystość (MR, s. 100′).
  3. Mszę św. (nie zależnie od tego, czy jest to liturgia wigilijna czy Msza w dzień) sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 100′-102′).
  4. W liturgii Mszy św. (nie zależnie od tego, czy jest to liturgia wigilijna czy Msza w dzień) odmawia się Chwała Wierzę (Tamże).
  5. Wymawiając imię św. Piotra oraz św. Pawła czyni się skłon głowy (CE, 68a).
  6. Prefacją mszalną (nie zależnie od tego, czy jest to liturgia wigilijna czy Msza w dzień) jest prefacja o Świętych Apostołach Piotrze i Pawle (nr 66).
  7. Preferowaną modlitwą eucharystyczną jest I kanon mszalny (IGMR, 365a).
  8. Na zakończenie liturgii można udzielić uroczystego błogosławieństwa o Świętych Piotrze i Pawle (nr 17).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę