Liturgia mszalna we wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej (16 października)

Liturgia mszalna we wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej (16 października)

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii mszalnej wspomnienia obowiązkowego św. Jadwigi Śląskiej, przypominamy, że:

  1. Kolorem szat liturgicznych jest biel (IGMR, nr 346a).
  2. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza mszalnego (MR, s. 208′-209′).
  3. Wymawiając imię Jadwigi, czynimy pochylenie głowy (CE, nr 68a).
  4. Prefacją mszalną jest prefacja o świętej Jadwidze Śląskiej (nr 77).
  5. Można odmówić I, II lub III Modlitwę eucharystyczną (IGMR, nr 365).
  6. Można odmówić uroczyste błogosławieństwo o jednym świętym (nr 23). Można także odmówić modlitwę nad ludem o świętych (nr 25 lub 26).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę