Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXIX Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXIX Niedziela Zwykła

Powoli dochodzimy do kresu naszego roku liturgicznego. Jeszcze tylko kilka niedziel i nadejdzie Adwent… Przeżywając jednak ten czas Okresu Zwykłego, uczyńmy z naszej niedzielnej Mszy św. główny moment świętowania Dnia Pańskiego. Oto bowiem za chwilę na ołtarzu pod postacią chleba i wina uobecni się Ofiara Krzyża. Złączmy się zatem z Chrystusem, sprawującym tę Mszę św. za pośrednictwem kapłana i ofiarujmy Mu swoje troski i potrzeby.

Do naszego Ojca zanieśmy wspólne błagania:

  1. Ojcze, prosimy Cię za pasterzy Kościoła, aby nie ustawali w misji głoszenia Ewangelii światu. Ciebie prosimy…
  2. Ojcze, prosimy Cię za rządzących państwami, aby nie wszczynali wojen i konfliktów. Ciebie prosimy…
  3. Ojcze, prosimy Cię za chorych i cierpiących, aby doznali pociechy. Ciebie prosimy…
  4. Ojcze, prosimy Cię za naszą wspólnotą parafialną, abyśmy rozwijali naszą duchowość i modlitwę. Ciebie prosimy…

  Ojcze, racz wysłuchać próśb Twego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę