Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza II Niedzieli Wielkiego Postu

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza II Niedzieli Wielkiego Postu

Liturgia II Niedzieli Wielkiego Postu przedstawia motyw Przymierza (I czytanie), dzięki któremu człowiek może osiągnąć radość życia wiecznego oraz poznać Boga (Psalm). Natomiast drugim motywem tej Niedzieli jest Przemienienie Pańskie (II czytanie i Ewangelia). Istotnie, uczestnicząc w świętych obrzędach, można dostąpić swoistego przemienienia, gdyż wychodząc z kościoła, człowiek nie jest taki sam, jak wtedy, gdy do niego wstępował (a przynajmniej nie powinien taki być). Dlatego warto przeżyć dzisiejszą liturgię jako celebrację, która może przemienić życie. Ofiarujmy więc Bogu to, co smutne i to, co radosne – wszystko, co mamy w sercu, aby mogło to zostać odmienione. 

Do Pana, który jest naszym światłem i zbawieniem, zanośmy nasze prośby: 

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, aby z prawdziwą gorliwością głosili światu Dobrą Nowinę. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się o pokój i rychłe zakończenie wojny na Ukrainie, aby nasi bracia i siostry mogli znów czuć się bezpiecznie w swojej ojczyźnie. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby zawierzając swoje cierpienie Bogu, znaleźli w Nim ukojenie. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Boże oblicze w Niebie. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze słuchali słów Syna Bożego i postępowali według Jego woli. Ciebie prosimy…

Usłysz Panie nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy i jeżeli taka jest Twoja wola, racz je spełnić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę