Tag: Wprowadzenie do liturgii

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj I Niedzielę Adwentu. Czas, w który wkraczamy, ma nam uświadomić, że nasze życie jest nieustannym adwentem – oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. Choć wspominamy je jako te, które nastąpiło w czasie w Betlejem, to wypatrujemy także tego ostatecznego przyjścia Chrystusa. Wzbudźmy więc w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę liturgię i pomni na to, że liturgia ma również wymiar eschatologiczny, uczestniczmy w tej Mszy św.Do Boga, który pragnie, abyśmy nieustannie czuwali, módlmy się w naszych potrzebach:O potrzebne dary…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata pozwala nam się cieszyć z tego, że Chrystus jest królem, który panuje nad całym światem. My jako nowy Izrael, jesteśmy jego wybranym ludem i jako taki właśnie wybrany lud składamy mu dziękczynienie. Pomni na to, jak wielką łaską zostaliśmy obdarzeni, wzbudźmy w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę świętą Ofiarę i w modlitewnym skupieniu, oczekujmy rozpoczęcia Mszy św.Do Pana panujących i Króla królujących zanieśmy nasze…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXIII Niedziela Zwykła

Ostatnie tygodnie Okresu Zwykłego zwracają naszą uwagę na eschatologię, czyli na rzeczy ostateczne. Oto dzisiaj Chrystus w Ewangelii ostrzega przed tym, co ma nastąpić, wzywając do czujności i mężnego świadczenia o Nim nawet wtedy, gdy nie będzie to łatwe. Msza święta, w której uczestniczymy, wychowuje nas do tego, abyśmy byli Jego świadkami. Dlatego prośmy dzisiaj Pana o to, aby przez zasługi Jego krzyża, pomnożyła się w nas odwaga do świadczenia o Jego obecności.Do Pana, który za dobro wynagradza,…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXII Niedziela Zwykła

Podczas każdej Ofiary Mszy św. uobecnia się na ołtarzu Ofiara krzyża. Przystępując do Komunii św. nie otrzymujemy bowiem zwykłego chleba, lecz prawdziwe Ciało Pana. Dlatego przygotowując się w milczeniu do rozpoczęcia tej Najświętszej Ofiary, wzbudźmy w swoim sercu intencję, z którą przystąpimy do ołtarza Bożego.Do naszego Pana wołajmy w naszych potrzebach:Módlmy się o potrzebne łaski dla duchownych wszystkich stanów. Ciebie prosimy…Módlmy się o roztropność dla rządzących państwami i narodami. Ciebie prosimy…Módlmy się…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiejsza Uroczystość kieruje naszą uwagę na tę rzeczywistość, do której zmierzamy: do naszej niebieskiej ojczyzny. Liturgia mszalna afirmuje właśnie tę niebańską rzeczywistość, gdyż łączy nasz z Kościołem tryumfującym: zastępami aniołów i świętych w niebie. Radując się zatem z ich chwały, wzbudźmy w sobie intencję tej Mszy św.Bogu, któremu hołd składają wszyscy święci, złóżmy nasze prośby:Módlmy się za papieża, aby na wzór świętych Apostołów naśladował Zbawiciela. Ciebie prosimy…Módlmy się za ojczyznę, aby święci…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego

Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego skierowuje naszą uwagę na świątynię. Nasza chrześcijańska budowla jest przeważnie uważana za pewnego rodzaju pomniejszenie kosmosu, w którym celebruje się święte obrzędy Kościoła, będące obrzędami kosmicznymi. Radując się z tej Uroczystości, wzbudźmy w sobie intencję mszalną.Panu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby i błagania:Panie Boże, prosimy Cię za pasterzami Kościoła o potrzebne dary dla nich. Ciebie prosimy…Panie Boże, prosimy Cię za władcami świeckimi…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXI Niedziela Zwykła

Bóg miłuje całe stworzenie. Jednym z najwyrazistszych wyrazów Jego miłości była śmierć Syna Bożego na krzyżu. Jest to dla nas niezwykle istotne wydarzenie, iż za chwilę będziemy je celebrowali. Wszakże w postaciach chleba i wina uobecni się Ciało i Krew Pańska. Wzbudźmy zatem intencję w naszych sercach i przygotujmy się na rozpoczęcie Najświętszej Ofiary.Miłosiernemu Stwórcy przedstawimy nasze błagania:Boże, nasz Stwórco, prosimy Cię za Kościołem świętym, aby stale prowadził…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXX Niedziela Zwykła

Pokora w modlitwie to coś nade wszystko istotnego. Najlepszą szkołą pokory jest liturgia, która jest dla nas Bożym darem, a nie wytworem pracy rąk naszych. Spójrzmy dzisiaj na święte obrzędy Kościoła właśnie w ten sposób i podziękujmy Bogu, że raczył nas obdarzyć tak wielkim darem.Naszemu Panu przedstawmy wspólne prośby:Panie, Ty miłujesz pokornych, spraw, aby pasterze Kościoła służyli ludziom na całym świecie. Ciebie prosimy…Panie, Ty nie masz upodobania w pyszałkach, spraw,…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXIX Niedziela Zwykła

Powoli dochodzimy do kresu naszego roku liturgicznego. Jeszcze tylko kilka niedziel i nadejdzie Adwent… Przeżywając jednak ten czas Okresu Zwykłego, uczyńmy z naszej niedzielnej Mszy św. główny moment świętowania Dnia Pańskiego. Oto bowiem za chwilę na ołtarzu pod postacią chleba i wina uobecni się Ofiara Krzyża. Złączmy się zatem z Chrystusem, sprawującym tę Mszę św. za pośrednictwem kapłana i ofiarujmy Mu swoje troski i potrzeby.Do naszego Ojca zanieśmy wspólne błagania:Ojcze, prosimy Cię…
Czytaj dalej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXVIII Niedziela Zwykła

Msza Święta udziela nam nieskończonych darów. Otrzymujemy nie tylko to, o co prosimy, ale także to, czego potrzebujemy, choć może nie jesteśmy tego nawet świadomi. Pan Bóg zaprasza nas do tego, aby swoje troski przerzucić na Niego. Dlatego powierzajmy Mu swoje sprawy, aby liturgia, w której będziemy brać udział, uświęciła i wsparła nas w trudzie ziemskiego życia.Do naszego Boga zanieśmy pokorne prośby:Prosimy Cię za Kościół, aby był nieustannie wspierany potrzebnymi…
Czytaj dalej

Przetłumacz stronę