Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza V Niedzieli Wielkiego Postu

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Msza V Niedzieli Wielkiego Postu

Dochodzimy powoli do końca Wielkiego Postu, gdyż przeżywana przez nas dzisiaj niedziela rozpoczyna ostatni pełny tydzień tego okresu liturgicznego. W czytaniach mszalnych rozbrzmiewa już motyw zmartwychwstania (II czytanie), czyli spełnienie odwiecznej obietnicy (I czytanie), za które należy chwalić Boga, gdyż istotnie jest On dobry (Psalm). Dlatego nawracajmy się, czerpiąc z sakramentów Kościoła, zwłaszcza zaś z tej świętej liturgii, w której za chwilę będziemy uczestniczyli.

Wszechmogącemu Bogu, który czyni dla nas wielkie rzeczy, wołajmy w intencjach Kościoła i świata.

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów świata i całe duchowieństwo, aby głosząc światu orędzie zbawienia, sami wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za rządzących państwami i narodami, aby pamiętali, że za swoje rządy odpowiedzą przed obliczem sprawiedliwego Boga. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za Ukrainę, aby ustały tam wojny, nienawiść i przemoc. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za grzeszników, aby w Okresie Wielkiego Postu przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania oraz odmienili swoje życie. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas samy, aby uczestnictwo w tej świętej liturgii przemieniło nasze życie, otwierając nas na potrzeby bliźnich. Ciebie prosimy…

Boże, który przygotowałeś dla nas wielkie rzeczy, † wysłuchaj próśb Twojego Kościoła * i jeśli są zgodne z Twoją wolą, racz je wysłuchać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę