Msza św. w rocznicę śmierci lub pogrzebu – Przepisy obrzędowe

Msza św. w rocznicę śmierci lub pogrzebu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. w rocznicę śmierci lub pogrzebu, przypominamy, że:

  1. Mszę św. można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Wielkim Tygodniem, Środą Popielcową, uroczystościami obowiązującymi oraz Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy (IGMR, nr 380-381). Ponadto można je sprawować w dni Oktawy Narodzenia Pańskiego i we wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 381). 
  2. Liturgię sprawuje się ze specjalnego formularza (1-5).
  3. Kolorem szat liturgicznych jest fiolet lub czerń (IGMR, nr 346d-e).
  4. Wybierając pierwszy formularz (MR, s. 209″-210″) kapłan odmawia wszystko tak, jak to podano w tymże formularzu. Formularz ten przeznaczony jest do użytku poza Okresem Wielkanocnym.
  5. Wybierając natomiast drugi formularz (Tamże, s. 210″-211″) kapłan odmawia wszystko tak, jak to podano w tymże formularzu. Formularz ten przeznaczony jest do użytku poza Okresem Wielkanocnym. 
  6. Wybierając trzeci formularz (Tamże, s. 211″-212″) kapłan odmawia wszystko tak, jak to podano w tymże formularzu. Formularz ten przeznaczony jest do użytku w czasie Okresu Wielkanocnego.
  7. W czwartym i piątym quasi-formularzu (Tamże, s. 212″-213″; 213″), zostały przedstawione modlitwy do wyboru. Kapłan może bowiem mieszać modlitwy i antyfony tych formularzy (1-3), jeśli uzna to za stosowne (Tamże, s. 203″).
  8. W Okresie Wielkanocnym, mimo że przy antyfonach zawarto zakończenie ,,Alleluja”, kapłan może je opuścić, jeśli uzna to za stosowne (Tamże, s. 203″).
  9. Prefacją mszalną jest jedna z pięciu prefacji za zmarłych, którą wybiera kapłan (nr 86-90).
  10. Modlitwą eucharystyczną tej Mszy św. jest I, II lub III kanon mszalny, ze względu na to, że można w nich dodać wstawkę za zmarłego. 

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę