Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Dzisiejsza liturgia kieruje naszą uwagę na Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny. Dlatego uczestnicząc w tej Najświętszej Ofierze Jej Syna, ofiarujmy tę liturgię na Jej cześć.

Za wstawiennictwem Matki Bożej Wniebowziętej zanieśmy do Boga nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za wszystkich kapłanów, aby na wzór Niepokalanej z pokorą i cichością służyli wspólnocie Kościoła. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za rządzących, aby z mądrością i miłosierdziem sprawowali swoje rządy. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za osoby przebywające na wakacjach, aby wykorzystali ten czas na pogłębienie swej relacji z Bogiem. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się o obfite plony ziemi, aby nikomu nie zabrakło chleba. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za utrapionych, aby zostali pocieszeni i wsparci potrzebnymi darami. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas, abyśmy wpatrując się w Najświętszą Pannę, nieśli słowo Boże wszystkim ludziom. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Boże, Ty wziąłeś Maryję z ciałem i dusza do nieba, udziel nam za jej wstawiennictwem potrzebnych łask i darów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę