Msza św. wotywna o Najśw. Eucharystii i o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie

Msza św. wotywna o Najśw. Eucharystii i o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. wotywnej o Najświętszej Eucharystii oraz o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie, przypominamy, że:

  1. Mszę św. można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomist może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest biel (MR, s. 182″).
  3. Mszę św., zależnie od wotywy, sprawuje się z formularza Mszy: O Najświętszej Eucharystii, Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (zamiennie z formularzem o Najśw. Eucharystii), O Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (Tamże, s. 182″-183″). Modlitwy prezydencjalne oraz aklamacje tych dwóch wotyw można stosować zamiennie, bez względu na sprawowaną Mszę wotywną.
  4. Perykopy odczytywane w liturgii słowa można powziąć ze specjalnego zbioru czytań na tę okoliczność: I czytanie i psalm poza OW: Rdz 14, 18-20 + Ps 110(109), 1-2. 3-4 (R.: ,,Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek”)/Wj 16, 2-4. 12-15 + Ps 78(77), 3-4a i 7ab. 23-24. 25 i 54 (R.: ,,Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”)/Wj 24, 3-8 + Ps 116B(115), 12-13. 15 i 16bc. 17-18 (R.: ,,Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela”)/Pwt 8, 2-3. 14b-16a + Ps 145(144), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: ,,Otwierasz rękę: karmisz nas do syta”)/1 Krl 19, 4-8 + Ps 78(77), 3-4a i 7ab. 23-24. 25 i 54 (R.: ,,Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył”/Prz 9, 1-6 + Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: ,,Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki”); I czytanie w OW: Dz 2, 42-47 + Ps 23(22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: ,,Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”)/Dz 10, 34a. 37-43 + Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: ,,Skosztujcie wszyscy, jak nasz Pan jest dobry”); II czytanie: 1 Kor 10, 16-17/1 Kor 11, 23-26/Hbr 9, 11-15; Werset i Ewangelia: J 6, 56 + Mk 14, 12-16, 22-26/J 6, 51a + Łk 9, 11b-17/J 6, 56 + Łk 24, 13-35/J 6, 58 + J 6, 1-15/J 6, 51a + J 6, 24-35/J 6, 51a + J 6, 41-51/J 6, 56 + J 6, 51-58/J 6, 58 + J 21, 1-14 (LMVII, s. 439-460).
  5. Prefacją mszalną, niezależnie od wotywy, jest pierwsza lub druga prefacja o Najświętszej Eucharystii (nr 46 lub 47).
  6. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym celebruje się tę liturgię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę