Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – Przepisy obrzędowe

Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii Mszy św. wotywnej o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, przypominamy, że:

  1. Mszę św. można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). Biskup diecezjalny może jednak zezwolić na to, aby taką Mszę św. odprawić w inne dni: Niedziele Okresu Narodzenia Pańskiego, wszelkie Święta, Dni w Oktawie Narodzenia Pańskiego i Dni powszednie Wielkiego Postu (IGMR, nr 374). Natomiast na podstawie zgody rektora lub proboszcza można taką Mszę św. odprawić także w czasie Adwentu (do 16 grudnia), w dni Okresu Bożego Narodzenia, w dni Okresu Wielkanocnego oraz we wszelkie wspomnienia obowiązkowe (Tamże, nr 376). Celebrans natomiast może zdecydować o odprawieniu takiej Mszy św. tylko w przypadku dni zwykłych w ciągu roku (Tamże, nr 373; 375).
  2. Kolorem szat liturgicznych jest biel (MR, s. 186″).
  3. Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza Mszy wotywnej (MR, s. 186″-187″) lub z formularza Mszy Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa (MR, s. 279).
  4. Perykopy odczytywane w liturgii słowa można powziąć ze specjalnego zbioru czytań na tę okoliczność: I czytanie i psalm poza OW: Wj 34, 4b-6. 8-9 + Ps 25(24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9. 10 i 14 (R.: ,,Pamiętaj o nas, miłosierny Panie”)/Pwt 7, 6-11 + Ps 33(32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19. 20-21 (R.: ,,Pełna jest ziemia łaskawości Pana”)/Pwt 10, 12-22 + Ps 25(24), 4-5. 6 i 7bc. 8-9. 10 i 14 (R.: ,,Pamiętaj o nas, miłosierny Panie”)/Iz 49, 13-15 + Ps 34(33), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: ,,Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry”)/Jr 31, 1-4 + Iz 12, 2. 3-4b. 4cd-5 (R.: ,,Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia”)/Ez 34, 11-16 + Ps 23(22), 1-2a. 2b-3. 4. 5. 6 (R.: ,,Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”)/Oz 11, 1b. 3-4. 8c-9 + Ps 103(102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 10 (R.: ,,Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli”); I czytanie w OW: Ap 3, 14b. 20-22 + Ps 33(32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19. 20-21 (R.: ,,Pełna jest ziemia łaskawości Pana”)/Ap 5, 6-12 + Ps 103(102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 10 (R.: ,,Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli”); II czytanie: Rz 5, 5-11/Ef 1, 3-10/Ef 1, 3-10/Ef 3, 8-12/Ef 3, 14-19/Flp 1, 8-11/1 J 4, 7-16; Werset i Ewangelia: Mt 11, 25 + Mt 11, 25-30/Mt 11, 29ab + Łk 15, 1-10/Mt 11, 28 + Łk 15, 1-3. 11-32/J 10, 14 + J 10, 11-18/J 15, 4. 5b + J 15, 1-8/J 15, 9 + J 15, 9-17/J 17, 19 + J 17, 20-26/1 J 4, 10b + J 9, 31-37 (LMVII, s. 482-511).
  5. Prefacją mszalną jest prefacja o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (nr 48).
  6. Modlitwę eucharystyczną wybiera się mając na uwadze dzień, w którym celebruje się tę liturgię.
  7. W liturgii recytowanej kapłan wybiera spośród dwóch antyfon na Komunię.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę