Obrzęd namaszczenia chorych w czasie Mszy św. – Przepisy obrzędowe

Obrzęd namaszczenia chorych w czasie Mszy św. – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii sakramentu namaszczenia chorych podczas Mszy św., przypominamy, że:

 1. W wielkich zgromadzeniach (np. podczas pielgrzymek), gdy celebracja Mszy św. ma być złączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych, obrzędowi winien przewodniczyć biskup (CE, nr 662). Wówczas biskupowi winien towarzyszyć przynajmniej jeden diakon, a kapłani pomagający udzielać tego sakramentu, powinni tę Mszę koncelebrować (CE, nr 664).
 2. Poza Triduum Paschalnym, Wielkim Tygodniem, Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i Zmartwychwstania Pańskiego, Dniami w oktawie Wielkanocy, Niedzielami Adwentu, Niedzielami Wielkiego Postu, Niedzielami Okresu Wielkanocnego, Środą Popielcową oraz Uroczystościami i Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych wolno użyć formularza Mszy za chorych (CE, nr 665). Wówczas liturgię sprawuje się w szatach koloru białego z czytaniami obrzędowymi, a w przeciwnym wypadku wolno wybrać tylko jedno czytanie ze zbioru perykop obrzędowych, lecz nie należy tego czynić w Triduum Paschalne, Narodzenie Pańskie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego, Najświętsze Ciało i Krew Pańską oraz inne Uroczystości obowiązujące (CE, nr 665). 
 3. Liturgia mszalna jest sprawowana jak zwykle aż do homilii (włącznie).
 4. Schemat sakramentu namaszczenia chorych może mieć dwojaki wygląd. A: (1) litania, (2) nałożenie dłoni, (3) modlitwa dziękczynna/błogosławieństwa nad olejem, (4) namaszczenie olejem, (5) modlitwa wieńcząca obrzęd. B: (1) nałożenie dłoni, (2) modlitwa dziękczynna/błogosławieństwa nad olejem, (3) namaszczenie, (4) litania i modlitwa wieńcząca obrzęd (OBI, nr 96).
 5. Litanię można jednak odmówić dwukrotnie (OBI, nr 96).
 6. Podczas nałożenia rąk nie wypowiada się żadnych słów (CE, nr 670).
 7. Modlitwę dziękczynną nad olejem odmawia się wtedy, gdy jest on już pobłogosławiony; w innym wypadku należy odmówić modlitwę błogosławieństwa (OBI, nr 98).
 8. Jeśli celebracji przewodniczy biskup, to podaje on oleje każdemu z kapłanów, którzy mają mu pomagać w udzielaniu sakramentu. Następnie wszyscy namaszczają czoło przyjmującego sakrament, wypowiadając formułę sakramentu. Jeśli przynajmniej raz wypowiedziano ją głośno, można rozpocząć śpiew towarzyszący obrzędowi (CE, nr 672-673).
 9. Po namaszczeniu oczyszcza się palce (CE, nr 674).
 10. Modlitwą wieńczącą jest odpowiednia oracja z rytuału: ogólna (są dwie), za osobę w podeszłym wieku, za osobę w wielkim niebezpieczeństwie lub za osobę w agonii (OBI, nr 100).
 11. Dalej Mszę św. sprawuje się jak zwykle od przygotowania darów. Chorzy mogą przyjąć Komunię św. pod obiema postaciami (CE, nr 677).
 12. Na koniec liturgii – niezależnie od dnia, w którym się celebruje – można udzielić uroczystego błogosławieństwa z rytuału (CE, nr 655).

Schemat podawania i odbierania insygniów znajduje się tutaj.
Błogosławieństwo końcowe z rytuału znajduje się tutaj.

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę