Przepisy i teksty Mszy św. o pokój i Mszy św. w czasie wojny

Przepisy i teksty Mszy św. o pokój i Mszy św. w czasie wojny

Czas, w jakim znalazł się w ostatnich dniach świat, sprawił, iż wielu duszpasterzy zaczęło zastanawiać się nad sprawowaniem Mszy św. w szczególnej potrzebie, jaką jest zachowanie pokoju. Wielu biskupów zarządziło odprawianie liturgii w tych intencjach, co może dokonać się także poprzez użycie szczególnego formularza Mszy św. Obecnie można wykorzystać do tego celu dwa formularze: ,,Mszy o zachowanie pokoju i sprawiedliwości”, a także: ,,Mszy w czasie wojny lub rozruchów” (szczególnie w rejonach objętych takimi działaniami). Poniższa treść ma służyć za pomoc dla tych, którzy chcieliby odprawić jedną z takich Mszy św. jako liturgię w szczególnej potrzebie.

Mszę św. z jednego z wyżej podanych formularzy, można odprawić za pozwoleniem biskupa miejsca we wszystkie dni, poza wszelkimi uroczystościami oraz Niedzielami: Adwentu, Wielkiego Postu oraz Okresu Wielkanocnego; a także poza: Dniami Oktawy Wielkiej Nocy, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), Środą Popielcową i Wielkim Tygodniem[1]

Takie formularze można również użyć we wspomnienia obowiązkowe oraz w ferie Okresu Adwentu (do 16 grudnia) oraz Okresu Narodzenia Pańskiego (od 2 stycznia) i Okresu Wielkanocnego (poza oktawą), jeśli rektor/proboszcz wyrazi na to zgodę. Jednakże decyzję na ten temat może podjąć również sam celebrans[2]. Kolorem szat liturgicznych w przypadku użycia formularza o pokój jest biel lub kolor dnia[3]. Natomiast celebrując Mszę z formularza liturgii w czasie wojny, należy użyć szat fioletowych[4]. Czytaniami i śpiewami tych Mszy św. są lekcje z dnia[5]. Aczkolwiek można wykorzystać w nich też te czytania, które są podane w Lekcjonarzu Mszalnym. W takiej liturgii mszalnej warto zastosować II Modlitwę Eucharystyczną o Tajemnicy Pojednania (z prefacją własną nr 97 lub z prefacją dnia, jeśli przedstawia ona motyw pojednania) lub V Modlitwy Eucharystycznej w wersji ,,A”[6]. Tę drugą można jednak wykorzystać tylko wtedy, gdy nie ma przypisanej prefacji własnej. W przypadku sprawowania Mszy św. o pokój, można także wybrać I Modlitwę o Tajemnicy Pojednania (z prefacją własną nr 96 lub z prefacją dnia, jeśli przedstawia ona motyw pojednania)[7].

Wszelkie modlitwy i czytania tej liturgii, są dostępne tutaj: MSZA ŚWIĘTA W CZASIE ZAGROŻENIA WOJENNEGO ORAZ W INTENCJI POKOJU.

Opr. Dawid Makowski

[1] Zob. Institutio Generalis Missalis Romani. Roma: 2002, nr 374.

[2] Zob. Tamże, nr 376. Aczkolwiek Konferencja Episkopatu Polski w swoim zarządzeniu na ten temat, zdaje się dopuszczać celebrowanie takiej Mszy św. w Dni Oktawy Wielkanocnej i Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Zob. . Konferencja Episkopatu Polski: Zarządzenie w sprawie Mszy wotywnych. Warszawa: 1971, nr 328.

[3] Zob. Institutio Generalis Missalis Romani. Roma: 2002, nr 347.

[4] Zob. Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań: 1986, s. 151”.

[5] Zob. Konferencja Episkopatu Polski: Zarządzenie w sprawie Mszy wotywnych. Warszawa: 1971, nr 328.

[6] Zob. Mszał Rzymski dla diecezji polskich. Poznań: 1986, s. 348*-352*, 334*-342*.

[7] Zob. Tamże, nr 343*-347*.

Tags: , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę