Tłumaczenie Graduału Zwykłego

Tłumaczenie Graduału Zwykłego

Często w rozmowach z biskupami czy osobami odpowiedzialnymi za liturgię w diecezjach wspomina się o muzyce liturgicznej, wskazując na różne kwestie z nią związane. Czy jednak rozmawia się wówczas o śpiewach z Graduału Zwykłego? Można bowiem odnieść wrażenie, że księga ta – o ile jest używana – występuje tylko w języku łacińskim. Jest to jednak błędne mniemanie, bo Stolica Apostolska nawet zaaprobowała tłumaczenie tej księgi na języki narodowe, aby można było wykonywać z niej antyfony w języku ojczystym. Dokonało się to w listopadzie 1967 r. i zostało zatwierdzone przez papieża w dn. 23 stycznia 1968 r.

W dokumencie pt. „De translatione <<Gradualis Simplicis>> in linguas vernaculas” zawarto kilka wskazań praktycznych dot. sporządzania tłumaczeń:

  1. Na początku wskazano, że każda Konferencja Episkopatu może dopuścić język narodowy do użytku w śpiewach Graduału Zwykłego, zgodnie z wymową Konstytucji o Liturgii Świętej (por. KL, art. 38) i Instrukcji o należytym jej wykonaniu (por. IO, art. 38-31 i 40).
  2. Używanie śpiewów z tej księgi miało być dostosowane do charakteru Mszy św., a więc należało wybierać te części, które były przypisane do konkretnego obchodu lub okresu liturgicznego.
  3. O ile antyfony miały być przetłumaczone w sposób jak najbardziej zgodny z oryginałem, o tyle wersety psalmów mogły być przetłumaczone na sposób bardziej popularny i na nowo podzielone między antyfonami (zależnie od układu przetłumaczonego tekstu). Niemniej jednak także taki przekład psalmów miał być przesłany do zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.
  4. Wszystkie melodie śpiewów można było dostosować do walorów artystycznych regionu, nadając im nowe brzmienie, lecz miano wystrzegać się jakichkolwiek świeckich brzmień.
  5. Konferencja Episkopatu mogła także – zgodnie z wprowadzeniem do Graduału Zwykłego – zamiast przewidzianych wersetów psalmicznych, wybrać inne, bardziej odpowiednie ze względu na swoją wymowę.

Wskazania te są bardzo cenne, ale zdaje się, że w niewielu miejscach wykorzystane do tego, aby wydawać Graduał Zwykły w języku narodowym. Minęło już sześćdziesiąt pięć lat od wydania tego pisma i nadal mało kto korzysta z tej możliwości. Należy jednak żywić nadzieję, że kiedyś nadejdzie swoisty renesans śpiewu gregoriańskiego w kościołach świata.

Dawid Makowski

Na podstawie: Consilium ad Exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia: De translatione <<Gradualis Simplicis>> in linguas vernaculas. Roma: 1968.

Tags: , , , ,

Przetłumacz stronę