Liturgia mszalna w czasie soboru, synodu oraz zgromadzenia o charakterze duchowym lub pastoralnym – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna w czasie soboru, synodu oraz zgromadzenia o charakterze duchowym lub pastoralnym – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii w czasie trwania soboru, synodu oraz zgromadzenia o charakterze duchowym albo pastoralnym, pragniemy przypomnieć, iż:

 1. Mszę św. można sprawować ze specjalnego formularza mszalnego jedynie wtedy, gdy odprawia się ją w poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, Środą Popielcową, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, dniami Wielkiego Tygodnia oraz Oktawą Wielkanocy.
 2. Jeśli liturgię sprawuje się w dzień, który dopuszcza sprawowanie Mszy św. w różnych potrzebach, jaką jest właśnie omawiana liturgia, a więc nie wypada w powyższe obchody, Mszę św. sprawuje się ze specjalnego formularza Msza za zgromadzonych na synodzie lub Msza za zgromadzenie o charakterze duchowym lub duszpasterskim (w zależności od tego, jakie zebranie ma miejsce; MR, s. 122″-124″). 
 3. Czytania mszalne, jeśli wykorzystuje się któryś z powyższych formularzy, obejmują następujące perykopy: I czytanie: Pwt 30, 10-14; Psalm: Ps 19(18), 8-9. 10-11 (R.: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne); II czytanie: Flp 2, 1-4; Werset przed Ewangelią i Ewangelia: Ps 133(132), 1 i Mt 18, 15-20 lub Ps 133(132), 1 i Mk 6, 30-34, lub J 16, 13a. 14, 26b i J 14, 23-29 (LMVII, s. 220-224).
 4. Mszę św., o ile to możliwe, rozpoczyna się od procesji, z miejsca, w którym zgromadził się lud. Tam też kapłan odczytuje kolektę mszalną, błogosławi kadzidło i przewodniczy procesji do kościoła, podczas której śpiewa się Litanię do Wszystkich Świętych (jej przedostatnim wezwaniem jest: ,,Abyś ten synod nawiedził i pobłogosławił”). Po dojściu do ołtarza, gdy celebrans ucałuje ołtarz i okadzi go, podąża on do miejsca przewodncizenia i rozpoczyna święte obrzędy od kolekty (CE, nr 1187).
 5. W przypadku, gdy nie możliwym jest zorganizowanie procesji, kapłan rozpoczyna Mszę św. tak, jak zawsze (CE, nr 1188).
 6. Po Ewangelii zostawia się Ewangeliarz otwarty na pulpicie pośrodku prezbiterium (Tamże).
 7. W liturgii tej zawsze odmawia się wyznanie wiary (CE, nr 1189).
 8. Po wyznaniu wiary członkowie zgormadzenia składają przysięgę (Tamże).
 9. Prefacją mszalną jest druga prefacja o Duchu Świętym (nr 54) lub prefacja V Modlitwy Eucharystycznej, jeśli się ją odmawia.
 10. W liturgii tej należy odmówić: I, II, III, I TP, II TP Modlitwę Eucharystyczną, jeśli dzień liturgiczny w jakim się celebruje, nie wskazuje na coś innego; V Modlitwę Eucharystyczną, jeśli można ją wykorzystać i odmawia się jej prefację (OWMR, nr 365).
 11. Gdy Msza św. zostanie zakończona, odmawia się specjalną modlitwę ,,Oto jesteśmy” (CE, nr 1189).
 12. W przypadku celebrowania Mszy św. wieńczącej takowe zgromadzenie, po Komunii św. odmawia się lub odśpiewuje się hymn Ciebie, Boga, wysławiamy (CE, nr 1191).
 13. Po rozesłaniu można śpiewać ,,królewskie”/,,karolińskie” aklamacje (CE, nr 1192).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , , , ,

Przetłumacz stronę