Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – VI Niedziela Wielkanocna

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – VI Niedziela Wielkanocna

Dzisiejsza Ewangelia zapowiada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, poprzedzoną Uroczystościa Wniebowstąpienia Pańskiego. Powoli zmierzamy bowiem do kresu Okresu Wielkanocnego. Dzisiejsza liturgia uświadamia nam, że to, co dokonało się dawniej, aktualizuje się również dzisiaj, między innymi w świętych obrzędach. Dlatego uczestnicząc w tej Najświętszej Ofierze, pamiętajmy o tym, że poszczególne jej części są uaktualnieniem poszczególnych elementów historii zbawienia, które celebrujemy.

Bogu Ojcu, który wraz z Synem i Duchem chce w nas zamieszkać, przedstawmy pokorne prośby:

  1. Aby Kościół Chrystusowy, wspierany przez Ducha Świętego – Pocieszyciela, doprowadził wszystkich ludzi do poznania pełnej prawcy. Ciebie prosimy…
  2. Aby dzieci przystępujące w tym czasie do Pierwszej Komunii Świętej zawsze świadomie i godnie uczestniczyły w sakramencie Eucharystii. Ciebie prosimy…
  3. Aby młodzież przyjmująca w tym roku sakrament bierzmowania była świadoma sowjej odpowiedzialności za Kościół. Ciebie prosimy…
  4. Aby zmarli, a wśród nich szczególnie N., mogli się cieszyć obiecaną im nagrodą życia wiecznego w niebie. Ciebie prosimy…
  5. Abyśmy, umocnieni przez Ducha Świętego, z pokorą i ufnością zmierzali do niebieskiego Jeruzalem. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na swój Kościół i racz obdarzyć nasze czasy Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę