Liturgia mszalna w rocznicę święceń – Przepisy obrzędowe

Liturgia mszalna w rocznicę święceń – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii w rocznicę święceń kapłańskich, przypominamy, że:

  1. Mszę św. ze specjalnego formularza można odprawiać tylko w dni, które na to zezwalają, a więc poza: Triduum Paschalnym, Uroczystościami własnymi, Pańskimi i Świętych, Świętami Pańskimi, Oktawą Wielkanocy, Środą Popielcową, Dniami Wielkiego Tygodnia, Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych, Niedzielami Okresu Adwentu oraz Wielkiego Postu i Wielkanocnego, a także Okresu Narodzenia Pańskiego i Zwykłego (TPDL, 1-6). W wyżej wymienione dni, należy sprawować Mszę św. z formularza dnia.
  2. W inne dni niż te, które wymieniono wyżej, Mszę św. można sprawować ze specjalnego formularza Mszy w rocznicę własnych święceń kapłańskich (MR, s. 128″-129″).
  3. W takiej liturgii odczytuje się lekcje mszalne z czytań wspólnych o pasterzach (LM(VI), od str. 109).
  4. Prefacją mszalną jest prefacja okresowa lub na Mszę św. krzyżma (nr 78).
  5. Modlitwą eucharystyczną – w zależności od dnia – może być I, II lub III anafora. Dopuszcza się także użycie I lub II kanonu o tajemnicy pojednania, gdy Msza św. jest sprawowana w okresie pokutnym. Można również użyć V Modlitwy Eucharystycznej z jej prefacją, gdy przepisy związane z konkretnym dniem liturgicznym nie przewidują użycia specjalnej prefacji.
  6. Na koniec Mszy św. można udzielić uroczystego błogosławieństwa np. o pasterzach (MR, s. 390*).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , , ,

Przetłumacz stronę