Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XXI Niedziela Zwykła

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XXI Niedziela Zwykła

Pierwsze czytanie mszalne roku ,,C” dzisiejszej niedzieli, wskazuje nam na powszechność zbawienia. Starożytna chrześcijańska zasada głosi, że poza Kościołem nie ma zbawienia. A czym żyje Kościół? Żyje on świętą liturgią, w której możemy obcować z Panem Bogiem. Dlatego pomni na to, że święte obrządki, a zwłaszcza Msza św., są dla nas najpewniejszą pomocą w dążeniu do Niebieskiej Ojczyzny, wzbudźmy w naszych sercach intencję, z którą tutaj przychodzimy i którą pragniemy dziś Bogu ofiarować.

Do Boga, który nie chce śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia, zanieśmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby ciągle głosili światu Dobrą Nadzieję o zbawieniu. (zachowujemy chwilę ciszy)
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby nie wyzyskiwali ludzi im podległych. (zachowujemy chwilę ciszy)
  3. Módlmy się za chorych i opuszczonych, aby odnaleźli sens swojego cierpienia. (zachowujemy chwilę ciszy)
  4. Módlmy się za nas, abyśmy swoim życiem świadczyli o tym, w co wierzymy. (zachowujemy chwilę ciszy) 

 Boże, racz wysłuchać naszych próśb, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę