Msza przy udzielaniu chrztu – Przepisy obrzędowe

Msza przy udzielaniu chrztu – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów obrzędowych liturgii mszalnej przy udzielaniu chrztu, pragniemy przypomnieć, że:

  1. Mszę św. z formularza Mszy obrzędowej można sprawować jedynie poza Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego oraz poza wszelkimi Uroczystościami, Środą Popielcową i wszystkimi dniami Wielkiego Tygodnia (MR, s. 67″). W tym wypadku w liturgii słowa odczytuje się treści przeznaczone na tę Mszę, wybierając odpowiednie treści pod kątem osób, które przyjmują dany sakrament, a więc wybiera się pomiędzy perykopami przeznaczonymi na chrzest dorosłych, a tymi na chrzest dzieci (LMVIII, s. 22-74). Mszę obrzędową sprawuje się ze specjalnego formularza (MR, s. 67″-70″). Sprawując Mszę niedzielną (poza Adwentem i Narodzeniem Pańskim) nie wolno użyć tego formularza (OBP, nr 110).
  2. Jeśli nie sprawuje się Mszy obrzędowej, to można jedno czytanie mszalne wybrać spośród treści przeznaczonych na Mszę obrzędową (CE, nr 451). Dokonuje się tego jednak poza: Triduum Paschalnym; Narodzeniem Pańskim, Objawieniem Pańskim, Wniebowstąpieniem Pańskim i zesłaniem Ducha Świętego; Niedzielami Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, Środą Popielcową; Dniami Wielkiego Tygodnia do czwartku włącznie; Dniami w Oktawie Wielkanocnej i Uroczystościami (TPDL, nr 1-4).
  3. W liturgii recytowanej wybiera się spośród dwóch zaprezentowanych antyfon na wejście i na Komunię (MR, s. 68″-69″).
  4. Spośród modlitw prezydencjalnych wybiera się zawsze jedną spośród dwóch oracji, dostosowując ją niekiedy do płci i ilości osób, przyjmujących sakrament, zgodnie z treściami nawiasów w Mszale (MR, s. 68″-70″).
  5. Odmawia się prefację dnia.
  6. Modlitwę Eucharystyczną wybiera się zgodnie z dniem liturgicznym (IGMR, nr 365). Wybierając I Modlitwę Eucharystyczną wspomina się rodziców chrzestnych (choć imienne ich wymienianie można opuścić) w modlitwie wstawienniczej. Natomiast w pozostałych Modlitwach Eucharystycznych (2-4) odmawia się modlitwę wstawienniczą za nowo ochrzczonych, dlatego też w tej liturgii należy odmawiać tylko te modlitwy, które zawierają takową wzmiankę, a są nimi pierwsze cztery kanony (MR, s. 69″).
  7. Jako wprowadzenie do modlitwy Pańskiej można wykorzystać specjalną wstawkę: “Nowo ochrzczone dzieci będą Pana Boga nazywać Ojcem. W ich imieniu módlmy się tak, jak nas nauczył Pan Jezus” (MR, s. 370*).
  8. Niezależnie od dnia liturgicznego, wolno udzielić uroczystego błogosławieństwa z rytuału (CE, nr 451).

Opr. Dawid Makowski

Tags: , , , , ,

Przetłumacz stronę