Tag: Katechumenat

Portal poświęcony liturgii Kościoła Świętego

Czterdzieści dni? Początek i koniec wielkanocnego czasu pokuty – Rozważania o liturgii

Rozpoczęcie i zakończenie czasu przygotowania do Świąt Wielkanocnych było na przestrzeni wieków różne i nie brakowało prób ujednolicenia tych dwóch terminów.Do ostatniej reformy liturgicznej przed Środą Popielcową występowały jeszcze trzy Niedziele: “Septuagesima”, “Sexagesima” i “Quinquagesima”. Te niedziele w liturgii odzwierciedlało to, iż noszono fioletowe paramenta liturgiczne i nie odśpiewywano hymnu “Gloria”, ani aklamacji “Alleluia”. Już sama barwa fioletowa wyraźnie wskazywała na pokutny charakter tego czasu, który istniał jeszcze wtedy, gdy przedpoście…
Dowiedz się więcej

Od Starozapustnej do Wielkiej Nocy

Jakie znaczenie ma dla nas dziś wielki post? Czy długi ten okres posiada jeszcze obecnie sens istotny? Takie pytania, często słyszane, zrodziło rosnące uświadomienie liturgiczne. A z drugiej strony młodzi wołają: Wróćcie nam Wielkanoc! – Zdajmy sobie z tego sprawę, że istotny wpływ na nasz byt chrześcijański wywierają: wielkanocna wiara w zmartwychwstanie, wielkanocna radość i nadzieja. Ponieważ zaś tajemnice świąt roku kościelnego stają się…
Dowiedz się więcej

Obrzędy “przekazania” świętych formuł – Przepisy obrzędowe

W celu przybliżenia wszystkich przepisów, dotyczących liturgii związanej z obrzędem “przekazania” świętych symboli, przypominamy, że:Obrzędu tego dokonuje się na zakończenie lub w trakcie trwania katechumenatu (CE, nr 437)Liturgia mszalna jest sprawowana w dzień powszedni i najlepiej, aby przewodniczył jej biskup (CWD, nr 188).Przekazanie świętych symboli musi odbyć się po obrzędzie wybrania.Liturgię sprawuje się w szatach fioletowych z formularza dnia bieżącego (CE, nr 439).Po wersecie przed Ewangelią diakon lub sam…
Dowiedz się więcej

Msza św. w czasie skrutiniów

W niektórych parafiach w czasie Wielkiego Postu ma miejsce ostatni etap przygotowań do chrztu katechumenów, którzy między III a V Tygodniem Wielkiego Postu przeżywają skrutynia. Dlatego przypominamy, że: Właściwym czasem sprawowania tych obrzędów jest III, IV i V Niedziela Wielkiego Postu (MR, s. 82-83. 90-91. 98-99) Podczas przeżywania przez katechumenów skrutyniów, można odprawić Mszę św. z formularza danej niedzieli (tamże) lub z formularza Mszy św. obrzędowej (MR, s. 65″-67″).…
Dowiedz się więcej

Włączenie do grona katechumenów

Obrzęd włączenia do grona katechumenów jest sprawowany na początku drogi katechumenalnej każdego człowieka, chcącego przyjąć sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w wieku dorosłym. Dlatego dzisiaj kilka informacji na temat tego obrzędu.Ryt ten może być sprawowany podczas Mszy (przez kapłana) lub poza nią (również przez diakona). Celebrans jest ubrany w albę, stułę i (fakultatywnie) kapę, w kolorze dnia.Celebrans wywołuje kandydatów do katechumenatu, którym towarzyszą poręczyciele. Gdy ci podchodzą, śpiewa się pieśń…
Dowiedz się więcej

Obrzęd wpisania imienia

W wielu parafiach katedralnych, w I Niedzielę Wielkiego Postu dokonuje się obrzędu wpisania imion kandydatów do chrztu (katechumenów) do specjalnej księgi. Ceremonia ta nie jest skomplikowana, lecz warto przybliżyć ją tym, którzy taką celebrację będą przygotowywali. Wygląda ona następująco:Zwyczajowo obrzęd ten sprawuje się podczas Mszy św. w I Niedzielę Wielkiego Postu. Można go jednak sprawować także poza Mszą św. oraz w innym terminie.Czytaniami mszalnymi wykorzystywanymi podczas tego obrzędu są lekcje z I Niedzieli Wielkiego Postu…
Dowiedz się więcej

Ryt gallikański

Na Zachodzie spotykamy dwa macierzyste typy liturgiczne: rzymski i gallikański. O rzymskim obrządku mówimy obszernie w naszych dalszych wywodach. Chwilowo tylko wspomnimy, że w pierwszej epoce był on obrządkiem jedynie miasta Rzymu. Nie był używany w północnych Włoszech i nawet południowe diecezje półwyspu miały swoje własne, odmienne zwyczaje liturgiczne. Kościół Afryki podlegał bowiem potężnym wpływom Rzymu tak mocno, że moglibyśmy obrządek afrykański po IV w. uznać za pewną odmianę rytu…
Dowiedz się więcej

Modlitwa powszechna

Ostatnim elementem liturgii słowa jest modlitwa powszechna (oratio universalis), w której wierni – członkowie mistycznego Ciała Chrystusa – proszą Boga o potrzebne łaski dla siebie i całego świata. Warto zatem zagłębić się w tę modlitwę, która z zasady powinna być głoszona przez wiernych.Zdaniem dzisiejszych badaczy powstanie modlitwy powszechnej nastąpiło w Starym Testamencie, gdzie taką formę próśb wykorzystywano w trakcie nabożeństwa synagogalnego[1]. Ta forma oracji bardzo szybko przeszła…
Dowiedz się więcej

Przygotowanie do pielgrzymowania – O oktawie Zesłania Ducha Świętego

W liturgii rzymskiej szczególną formą wyrazu radości z powodu jakiegoś ważnego święta jest oktawa. W formie zwyczajnej takim przywilejem cieszy się Wielkanoc i Boże Narodzenie. Jednak przed reformą liturgii między 1955 a 1970 było aż 19 oktaw. Jedną z nich była druga najstarsza oktawa Kościoła Rzymskiego – Oktawa Zesłania Ducha Świętego. Skąd się ona wzięła i jak była ona celebrowana? Suche Zielone Świątki Początki…
Dowiedz się więcej

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w liturgii rytu rzymskiego

Zesłanie Ducha Świętego, znane również jako ,,Zielone Świątki”, to czas, w którym Kościół przeżywa tajemnicę posłania Parakleta do Apostołów. Ze względu na to, że ten obchód jest uroczystością, czyli świętem najwyższej rangi, Kościół przygotowuje się do niego tak przez nowennę (często łączoną z nieszporami)[1], jak i przez wigilię sprawowaną w sobotni wieczór. Warto ją zatem lepiej poznać. Na samym początku należy sobie odpowiedzieć na następujące pytanie: czym w ogóle jest ,,wigilia”? Nicetas z Remezjany…
Dowiedz się więcej

Przetłumacz stronę