Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IX Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IX Niedziela Zwykła

Kościół jest wspólnotą o duchowości liturgicznej. Bez liturgii katolicyzm byłby bardzo płytki, ponieważ święta celebracja wychowuje nas, wierzących, do dobrego życia. Obrzęd tchnie bowiem takimi treściami. Czy my to jednak dzisiaj dostrzegamy? Zastanówmy się w tym nadchodzącym tygodniu, czy nasze życie zgadza się z liturgią, w której uczestniczymy.

Do naszego Ojca skierujmy pokorne błagania:

  1. Prosimy Cię, Ojcze, za duchowieństwo, aby słowem i czynem świadczyło o Tobie. Ciebie prosimy…
  2. Prosimy Cię, Ojcze, za rządzących państwami i narodami, aby sumiennie wykonywali swe rządy. Ciebie prosimy…
  3. Prosimy Cię, Ojcze, za chorych i cierpiących, aby zostali uzdrowieni i otrzymali wsparcie. Ciebie prosimy…
  4. Prosimy Cię, Ojcze, za za naszą wspólnotę eucharystyczną, abyśmy dostrzegali Twoją obecność w codzienności. Ciebie prosimy…

  Dobry Ojcze, racz wejrzeć na nasze błagania, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę