Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna VI Niedzieli Wielkanocnej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna VI Niedzieli Wielkanocnej

Powoli zbliżamy się do końca Okresu Wielkanocnego. Czas ten miał nam pomóc wgłębić się w tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego. Zadajmy sobie teraz pytanie: czy przypadkiem nie zmarnowaliśmy tego czasu? Liturgia Kościoła od Wigilii Paschalnej ukazuje nam kolejno poszczególne aspekty misterium paschalnego, więc chciejmy się w nie wgłębić. Tylko wtedy będziemy mogli z radością wyjść na przeciw Pana, dziękując Mu za Jego dobroć.

Do naszego Pana zanieśmy wspólne prośby i błagania:

  1. Panie, prosimy Cię za Kościół święty, aby był znakiem Twojej obecności w świecie. V. Chryste usłysz nas. R. Chryste wysłuchaj nas.
  2. Panie, prosimy Cię za władców tego świata, aby nie doprowadzali do wojen i konfliktów. V. Chryste usłysz nas. R. Chryste wysłuchaj nas.
  3. Panie, prosimy Cię za chorych i cierpiących, aby zostali uzdrowieni i pocieszeni. V. Chryste usłysz nas. R. Chryste wysłuchaj nas.
  4. Panie, prosimy Cię za zmarłych, aby trud ich życia zaowocował radością nieba. V. Chryste usłysz nas. R. Chryste wysłuchaj nas.
  5. Panie, prosimy Cię za nas, abyśmy nigdy nie odłączyli się od Ciebie. V. Chryste usłysz nas. R. Chryste wysłuchaj nas.

Prosimy Cię, Panie, racz wysłuchać nasze prośby, które z ufnością do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę