Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Święto św. Rodziny

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Święto św. Rodziny

Rodzina to podstawowa komórka społeczna. Sakramentalne połączenie się kobiety z mężczyznom, nastawione także na wychowanie potomsta, jest wielkim darem od Boga. W dniu dzisiejszym warto za to podziękować, wzbudzając w sobie intencję, w której będziemy uczestniczyli w tej świętej liturgii.

Zanieśmy do Pana nasze wspólne prośby:

  1. Prosimy Cię, Panie, za Kościołem, aby zawsze był posłuszny Twojemu Duchowi. Ciebie prosimy…
  2. Prosimy Cię, Panie, za światem, aby rozpoznał w Tobie prawdziwego Boga. Ciebie prosimy…
  3. Prosimy Cię, Panie, za cierpiącymi, aby zostali w Tobie pocieszeni. Ciebie prosimy…
  4. Prosimy Cię, Panie, za rodzinami, aby czerpali wzór ze świętej Rodziny. Ciebie prosimy…
  5. Prosimy Cię, Panie, za nami, abyśmy stale wzrastali w miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy…

Panie, nasz Boże, racz wysłuchać naszych próśb, a jeśli są zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj je w swej łaskawości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę