Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – VII Niedziela Wielkanocna

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – VII Niedziela Wielkanocna

Przed nami VII Niedziela Wielkanocna, która wskazuje nam na to, że Okres Wielkanocny powoli zmierza ku końcowi. Czy jednak dobrze go przeżyliśmy? Pytanie to jest o tyle ważne, o ile od odpowiedzi na nie wynika to, czy dobrze przygotowaliśmy się do celebracji największych misteriów naszej wiary. Każda niedziela jest “małą wielkanocą”, dlatego warto dzisiaj po raz kolejny wrócić sercem i myślami do tej świętej nocy.

Bogu Ojcu znieśmy nasze wspólne prośby:

  1. Ojcze, daj kapłanom Twego Kościoła potrzebne dary, aby całemu światu głosili Ewangelię. Ciebie prosimy…
  2. Ojcze, daj rządzącym państwami i narodami wrażliwość, aby zważali na potrzeby ludzkości. Ciebie prosimy…
  3. Ojcze, daj chorym i cierpiącym zdrowie, aby opuściły ich wszelkie boleści. Ciebie prosimy…
  4. Ojcze, daj zmarłym łaskę nieba, aby mogli chwalić Twój Majestat po wszystkie wieki. Ciebie prosimy…
  5. Ojcze, daj naszej wspólnocie liturgicznej miłość, abyśmy zawsze zachowywali między sobą tę więź. Ciebie prosimy…

Ojcze, racz wysłuchać naszych próśb, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę