Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

W liturgii Kościoła przeżywamy poszczególne tajemnice dzieła zbawienia, spośród których dzisiaj celebrujemy Narodzenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Światłość zstąpiła z nieba na ziemię i oświeciła tych, co mieszkali w mroku grzechów. Chrystus nieustannie przychodzi do każdego z nas, aby wyrwać nas z mocy zła, zapraszając nas do udziału w świętych godach Baranka. Tajemnica krzyża jest ściśle związania z tajemnicą narodzenia, dlatego nie zapominajmy, że Syn Boży narodził się w ciele po to, aby umrzeć i zmartwychwstać za każdego z nas.

Nowonarodzonemu Panu, który przyszedł, aby szukać i zbawić zaginione owce, przedstawmy nasze pokorne błagania:

  1. Nowonarodzony Panie, prosimy Cię za pasterzami Kościoła, aby prowadzili powierzonych sobie ludzi ku zbawieniu. Ciebie prosimy…
  2. Nowonarodzony Panie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby nie dążyli do wojen oraz konfilitów. Ciebie prosimy…
  3. Nowonarodzony Panie, prosimy Cię za biednymi i cierpiącymi, aby zostali pocieszeni i uzdrowieni. Ciebie prosimy…
  4. Nowonarodzony Panie, prosimy Cię za zmarłymi z naszych rodzin, aby cieszyli się udziałem w uczcie niebieskiej. Ciebie prosimy…
  5. Nowonarodzony Panie, prosimy Cię za naszą wspólnotą parafialną, aby nie było między nami sporów ani podziałów. Ciebie prosimy…

Chryste, Ty przyszedłeś w ludzkim ciele, aby dać nam życie, pokornie Cię prosimy, abyś wysłuchał próśb Twego ludu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę