Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata pozwala nam się cieszyć z tego, że Chrystus jest królem, który panuje nad całym światem. My jako nowy Izrael, jesteśmy jego wybranym ludem i jako taki właśnie wybrany lud składamy mu dziękczynienie. Pomni na to, jak wielką łaską zostaliśmy obdarzeni, wzbudźmy w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę świętą Ofiarę i w modlitewnym skupieniu, oczekujmy rozpoczęcia Mszy św.

Do Pana panujących i Króla królujących zanieśmy nasze wspólne prośby:

  1. Boże, nasz Królu, wesprzyj papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów w głoszeniu Twojego królestwa na ziemi. Ciebie prosimy…
  2. Boże, nasz Władco, dopomóż rządzącym państwami i narodami dążyć do zachowania pokoju i zgody między narodami. Ciebie prosimy…
  3. Boże, nasz Panie, pomóż wszystkim chorym, cierpiącym i opuszczonym w ich niedoli i strapieniu. Ciebie prosimy…
  4. Boże, nasz Zbawicielu, zaprowadź dusze naszych bliskich zmarłych do Twojego królestwa. Ciebie prosimy…
  5. Boże, nasz Ojcze, dodaj nam wiary i odwagi do świadczenia o Tobie w świecie. Ciebie prosimy…

  Panie, racz wysłuchać nasze prośby, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę