Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VII Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VII Niedziela Zwykła

,,Bóg jest Miłością” – mówi św. Jan. Ale co to dla nas oznacza? Przede wszystkim to, że Bóg dzieli się swoją miłością z człowiekiem. W tym celu dał nam liturgię – ,,miejsce” spotkania między Bogiem a człowiekiem. Ta święta ceremonia za chwilę się rozpocznie. Podczas niej Bóg na nowo złoży się w ofierze za nas i dla nas. Wszakże ,,nikt nie ma więcej miłości od tego, kto swoje życie oddaje za przyjaciół swoich”. Spróbujmy więc w dzisiejszej liturgii dostrzec tę ofiarę, składaną przez Boga z miłości ku nam.

Do Boga, który jest miłością zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za duchowieństwo, aby swoją postawą nieustannie świadczyli o obecności Boga w ich życiu. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby przy podejmowaniu ważnych decyzji brali pod uwagę dobro powierzonych im osób. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby w Bogu znajdowali źródło swojej mocy. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby nigdy nie musieli samotnie zmagać się ze swymi dolegliwościami. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pielęgnowali w sobie cnotę miłości. Ciebie prosimy….

  Boże, niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa, o której wysłuchanie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę