Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XIV Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XIV Niedziela Zwykła

Kolejna niedziela zwykła w ciągu roku ukazuje nam, jak wielkie są dary Boże, którymi zostaliśmy obdarzeni. Te dary są nam cały czas oferowane podczas każdej liturgii mszalnej, w której Chrystus w osobie kapłana, składa Bogu Ojcu Ofiarę. Pomni na ten wielki dar, wypraszajmy u Boga potrzebne łaski. 

Bogu, który obdarza nas swoimi darami, przedstawmy nasze prośby:

  1. Wszechmogący Boże, uświęć biskupów, prezbiterów i diakonów, aby głoszone przez nich słowo, trafiało do wszystkich ludzi. Ciebie prosimy…
  2. Wszechmogący Boże, wesprzyj rządzących państwami i narodami, aby wykonywali swe rządy kierując się wartością pokoju. Ciebie prosimy…
  3. Wszechmogący Boże, pokrzep wszystkich ludzi zmagających się z różnymi trudnościami, aby czuli Twoją obecność. Ciebie prosimy…
  4. Wszechmogący Boże, daj naszym zmarłym łaskę wiecznej radości, aby widzieli Cię twarzą w twarz. Ciebie prosimy…
  5. Wszechmogący Boże, udziel nam potrzebnych łask, abyśmy nieustannie wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…

 Miłosierny i sprawiedliwy Panie, wysłuchaj zanoszonych do Ciebie próśb. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę