Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XIX Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XIX Niedziela Zwykła

Wiara prowadzi nas do ojczyzny niebiańskiej, gdzie będziemy oglądali Boga twarzą w twarz. Jej przedsmakiem jest ziemska liturgia, wprowadzająca nas niejako w tę rzeczywistość nieba. Uczestnicząc więc w świętych misteriach, starajmy się zauważyć, że wszystkie znaki liturgii tchną Bożą transcendencją.

Naszemu Panu, który dał nam nadzieję, przedstawmy wspólne prośby:

  1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby stale prowadzili wiernych do niebieskiej ojczyzny. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za piastujących władzę, aby mieli na względzie dobro powierzonych im ludzi. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za wątpiących, aby odnaleźli sens wiary. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się chorych, aby odzyskali zdrowie. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas, abyśmy nigdy nie utracili nadziei i stale rozwijali się w wierze. Ciebie prosimy…

Wszechmogący Panie, wysłuchaj próśb, które do Ciebie zanosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę