Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XX Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XX Niedziela Zwykła

Prawie w każdej liturgii Mszy św. wykonujemy znak pokoju, przekazując go naszym braciom i siostrom w wierze. Pokój ten, który pochodzi od Chrystusa, jest nam udzielany w każdej liturgii, abyśmy nieśli go dalej – do naszej pracy, szkoły, domu czy środowiska. Dlatego słowa: ,,Idźcie w pokoju Chrystusa” są posłaniem nas w świat, abyśmy świadcząc o tym pokoju i innych darach Bożych, głosili Dobrą Nowinę innym ludziom i nią też żyli.

Do Ojca, który nad nami czuwa zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nieustannie wzrastali w wierze i prowadzili kościół do zbawienia. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby nigdy nie nadużywali swojej władzy do celów osobistych. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za prześladowanych, aby dobry Bóg wyzwolił ich z wszelkich utrapień. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby z ran Zbawiciela czerpali moc i siłę do dalszego życia. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli się radować we wspólnocie twoich wybranych. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy w swoim życiu zawsze czuli obecność Boga. Ciebie prosimy…

 Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi wysłuchaj modlitw Twojego ludu, który z wiarą Cię błaga. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę