Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXV Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXV Niedziela Zwykła

Liturgia Mszy św. jest celebracją kosmiczną. Jej skutki nie mają miejsca tylko tu i teraz, ale rozciągają się na całą wieczność. Miejmy więc ten wymiar świętych obrzędów przed sobą, gdy w nich uczestniczymy.

Do Boga, który jest drogą, prawdą i życiem zanieśmy nasze pokorne błagania:

  1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby nigdy nie ustawał w głoszeniu Słowa Bożego. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za przedstawicieli państw, aby przy podejmowaniu ważnych decyzji brali pod uwagę dobro ludzi im powierzonych. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby zawsze mogli liczyć na pomoc drugiej osoby. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za osoby prześladowane z powodu wiary, aby w Bogu znaleźli siłę do dawania świadectwa wiary. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli wraz z Tobą cieszyć się życiem wiecznym. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas samych uczestniczącej w tej Mszy świętej, aby potrafili zawsze wybierać drogę prawdy. Ciebie prosimy…

  Boże, racz wysłuchać próśb nasze, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Syna Twego. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę