Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXVI Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXVI Niedziela Zwykła

Liturgia uczy nas pokory względem Boga, gdyż jest darem całkowicie nas przekraczającym. Dlatego pełni wdzięczności za ten wielki skarb Mszy Świętej, uznajmy swoją słabość i grzeszność, abyśmy z czystym sercem mogli stanąć przed Bożym obliczem.

Wszechmogącemu Bogu przedstawmy nasze prośby i błagania:

  1. Módlmy się za duchowieństwo, aby pielęgnując swoje życie duchowe, stale wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za polityków, aby pełniąc swoje rządy, mieli na względzie ogólne dobro obywateli. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby przeżywając swoją niedolę, zbliżyli się do Boga. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za zmarłych, aby trud ich życia, został nagrodzony życiem wiecznym w niebie. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas, aby nasze uczestnictwo w tej Ofierze, stało się dla nas pomocą w doczesności i wieczności. Ciebie prosimy…

  Boże, wysłuchaj próśb do Ciebie zanoszonych i racz ich wysłuchać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę