Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXVII Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXVII Niedziela Zwykła

Czy czasem nie użalamy się nad tym, że nasze przychodzenie do kościoła na Mszę Świętą niewiele nam daje? Ale czy mamy tego pewność? Przecież skutki naszej modlitwy mszalnej mogą zostać nam dane nie tylko w tym momencie, ale również później – wtedy, gdy będziemy ich najbardziej potrzebowali. Warto mieć przd oczyma tę perspektywę. Dlatego w modlitewnym skupieniu wzbudźmy w sobie intencję, w jakiej pragniemy uczestniczyć w tej Mszy Świętej.

Naszemu Panu i Stwórcy przedstawmy nasze prośby i błagania:

  1. Módlmy się, aby duchowni czynem i przykładem prowadzili wszystkich do Boga. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się, aby politycy nie zabiegali o dobro własne. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się, aby chorzy i strapieni zostali pocieszeni i uzdrowieni. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się, aby zmarli dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się, aby każdy z nas stale wzrastał w świętości. Ciebie prosimy…

  Prosimy Cię Panie, abyś wysłuchał próśb Twego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę