Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Wielkanocna

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – IV Niedziela Wielkanocna

Kolejna niedziela wielkanocna uświadamia nam, jak wielką łaskę zyskaliśmy od Boga, gdy zostaliśmy odkupieni z grzechów. Dzisiejsze drugie czytanie ukazuje nam cel naszej wiary – zbawienie dusz. Dlatego uczestnicząc w tej świętej liturgii, złóżmy dziękczynienie Bogu za to, co dla nas dokonał, iż nawet Swego Syna za nas wydał.

Bogu, który nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i miał życie, złóżmy nasze prośby:

  1. Prosimy Cię Boże za Kościół święty, abyś nieustannie wspierał go swoją łaską i prowadził z Dobrą Nowiną do tych, którzy jeszcze o niej nie słyszeli. Ciebie prosimy…
  2. Prosimy Cię Boże za wszelkie narody tącze ze sobą wojnę, aby ustała przemoc, nienawić, a zapanował pokój. Ciebie prosimy…
  3. Prosimy Cię Boże za wszystkich cierpiących i utrudzonych, aby w Tobie znaleźli pocieszenie. Ciebie prosimy…
  4. Prosimy Cię Boże za nas samych, biorących udział w tej świętej liturgii, abyśmy czerpiąc z tego ołtarza obfite dary, stale wzrastali w świętości. Ciebie prosimy…

Wszechmogący wieczny Boże, przyjmij nasze prośby i jeśli są zgodną z Twą wolą, racz je wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę