Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XV Niedziela Zwykła

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XV Niedziela Zwykła

Liturgia Mszy św. to celebracja kosmiczna, w której łączy się niebo z ziemią. Dlatego mając na uwadze ten charakter liturgii, wzbudźmy w sobie intencję, którą pragniemy zanosić do Boga w tej Najświętszej Ofierze.

Do naszego Pana i Odkupiciela, zanieśmy nasze prośby:

  1. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z prawdziwą gorliwością służyli Bogu i ludziom. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się o pokój i zakończenie wojny na Ukrainie, aby nasi bracia i siostry mogli się czuć bezpiecznie w swojej ojczyźnie. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby potrafili znaleźć ukojnie w Krzyżu Chrystusa. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli radować się oglądaniem Boga w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli dla naszych bliźnich sługami na wzór Chrystusa. Ciebie prosimy…

 Miłosierny Boże, racz wysłuchać naszych próśb, które do Ciebie zanosimy i jeżeli taka jest Twoja wola, racz je spełnić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę