Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XXIII Niedziela Zwykła

Modlitwa powszechna i wprowadzenie do liturgii – XXIII Niedziela Zwykła

Czasem zastanawiamy się, jak można poznać Boga. Wielu ludzi nie czuje dzisiaj Jego obecności. Wielu przychodzi na liturgię niedzielną z obowiązku, a nie z chęci spotkania się z Najwyższym, Którego można poznać w ziemskiej liturgii. Spoglądając na tę celebrację, spójrzmy również na jej wertykalny wymiar: poprzez tę celebrację łączymy się z Kościołem pokutującym w czyśćcu i Kościołem tryumfującym w niebie. Uczestniczymy więc w tej liturgii mając na względzie to, że nasza ziemska celebracja jest antycypacją obrzędów niebieskich.

Do Boga, który jest Miłością, zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za papieża, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wypełniali wolę Pana. Ciebie prosimy…
  2. Módlmy się za rządzących państwami, aby przy podejmowaniu trudnych decyzji kierowali się dobrem obywateli. Ciebie prosimy…
  3. Módlmy się za misjonarzy, aby głosząc Chrystusa Zmartwychwstałego otwierali poganom podwoje wiary. Ciebie prosimy…
  4. Módlmy się za młodzież, która rozpoczyna nowy rok szkolny i katechetyczny, aby spłynęły na nią łaski Ducha Świętego. Ciebie prosimy…
  5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby zostali wprowadzeni do wiecznej radości. Ciebie prosimy…
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy dźwigając krzyż dnia codziennego, umieli przyjąć go z radością i cierpliwie znosić. Ciebie prosimy…

 Panie nasz, Boże, przyjmij nasz pokorne modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę