Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Adwentu

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – I Niedziela Adwentu

Przeżywamy dzisiaj I Niedzielę Adwentu. Czas, w który wkraczamy, ma nam uświadomić, że nasze życie jest nieustannym adwentem – oczekiwaniem na przyjście Zbawiciela. Choć wspominamy je jako te, które nastąpiło w czasie w Betlejem, to wypatrujemy także tego ostatecznego przyjścia Chrystusa. Wzbudźmy więc w sobie intencję, z którą przychodzimy na tę liturgię i pomni na to, że liturgia ma również wymiar eschatologiczny, uczestniczmy w tej Mszy św.

Do Boga, który pragnie, abyśmy nieustannie czuwali, módlmy się w naszych potrzebach:

  1. O potrzebne dary dla papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby głoszone przez nich słowo docierało do wszystkich ludzi na całym świecie. Ciebie prosimy…
  2. O roztropność dla rządzących państwami i narodami, aby wykonywane przez nich rządy miały na celu zachowanie i strzeżenie pokoju na świecie. Ciebie prosimy…
  3. O wsparcie i potrzebne łaski dla chorych i cierpiących, aby znaleźli się ludzie skłonni pomóc tym, którzy się źle mają. Ciebie prosimy…
  4. O radość życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych, aby zostali dołączeni do grona zbawionych w niebie. Ciebie prosimy…
  5. O potrzebne łaski dla nas, abyśmy wkraczając w ten nowy rok liturgiczny częściej i owocniej korzystali z sakramentów Kościoła. Ciebie prosimy…

  Panie, przyjmij nasze pokorne prośby, a jeśli są zgodne z Twoją wolą, racz ich wysłuchać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę