Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest obchodem liturgicznym, który koncentruje naszą uwagę na największym misterium miłości Boga do ludzi – Odkupieniu. To właśnie w trkacie Mszy św. uobecnia się ofiara krzyża, którą Chrystus w osobie kapłana składa Bogu Ojcu za grzechy nasze i całego świata. Dzisiejsza procesja, która nastąpi bezpośrednio po obrzędach Komunii św., jest wyznaniem naszej wiary w to, co dokonuje się na ołtarzu. Niech więc nasz udział w tej liturgii będzie świadectwem naszej wiary oraz ofiarą dziekczynną składaną Bogu za tak wielki dar.

Bogu Ojcu wszechmogącemu, któremu składamy tę ofiarę Mszy św., polećmy nasze szczególne intencje:

  1. Boże, któryś obdarzył nas sakramentem jedności, prosimy Cię za cały Kościół, aby wszyscy duszpasterze głosili wiernym tę samą nieskażoną naukę wiary. K. Deum deprecemur! V. Te rogamus, audi nos!
  2. Boże, któryś dał nam swój pokój, prosimy Cię za cały świat, aby rządzący państwami i narodami nie wszczynali wojen i zbrojnych konfiliktów, lecz cenili sobie wartość pokoju. K. Deum deprecemur! V. Te rogamus, audi nos!
  3. Boże, któryś przez swoją sakramentalną obecność pocieszał wielu ludzi, prosimy Cię za chorymi i ubogimi, aby wszyscy obciążeni różnorakimi doświadczeniami, znaleźli w Tobie otuchę. K. Deum deprecemur! V. Te rogamus, audi nos!
  4. Boże, któryś objawił nam moc Najświętszej Ofiary, prosimy Cię za zmarłymi, aby Msze św. za nich składane, wyjednały im łaskę oglądania Ciebie twarzą w twarz. K. Deum deprecemur! V. Te rogamus, audi nos!
  5. Boże, któryś posilał swoim Ciałem i Krwią wielu świętych, prosimy Cię za zgromadzonymi na tej liturgii, aby czerpanie ze źródła łaski życia wiecznego, przyczyniło się im do wzrostu w świętości. K. Deum deprecemur! V. Te rogamus, audi nos!

 Usłysz, Panie, nasze modlitwy i jeśli są zgodne z Twoją wolą, racz je wysłuchać. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Tags: , , , , , , ,

Przetłumacz stronę