Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego

Uroczystość Poświęcenia kościoła własnego skierowuje naszą uwagę na świątynię. Nasza chrześcijańska budowla jest przeważnie uważana za pewnego rodzaju pomniejszenie kosmosu, w którym celebruje się święte obrzędy Kościoła, będące obrzędami kosmicznymi. Radując się z tej Uroczystości, wzbudźmy w sobie intencję mszalną.

Panu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby i błagania:

  1. Panie Boże, prosimy Cię za pasterzami Kościoła o potrzebne dary dla nich. Ciebie prosimy…
  2. Panie Boże, prosimy Cię za władcami świeckimi o dar roztropności dla nich. Ciebie prosimy…
  3. Panie Boże, prosimy Cię za chorymi i cierpiącymi o dar radości. Ciebie prosimy…
  4. Panie Boże, prosimy Cię za nami o Twoje błogosławieństwo. Ciebie prosimy…

  Panie, raczy wysłuchać próśb Twego Kościoła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , ,

  Przetłumacz stronę