Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXI Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – XXXI Niedziela Zwykła

Bóg miłuje całe stworzenie. Jednym z najwyrazistszych wyrazów Jego miłości była śmierć Syna Bożego na krzyżu. Jest to dla nas niezwykle istotne wydarzenie, iż za chwilę będziemy je celebrowali. Wszakże w postaciach chleba i wina uobecni się Ciało i Krew Pańska. Wzbudźmy zatem intencję w naszych sercach i przygotujmy się na rozpoczęcie Najświętszej Ofiary.

Miłosiernemu Stwórcy przedstawimy nasze błagania:

  1. Boże, nasz Stwórco, prosimy Cię za Kościołem świętym, aby stale prowadził ludzi ku niebieskiej ojczyźnie. Ciebie prosimy…
  2. Boże, nasz Stwórco, prosimy Cię za rządzącymi państwami, aby troszczyli się o powierzony im lud. Ciebie prosimy…
  3. Boże, nasz Stwórco, prosimy Cię za biednymi i strapionymi, aby zostali pocieszeni i wsparci. Ciebie prosimy…
  4. Boże, nasz Stwórco, prosimy Cię za nami, abyśmy nigdy nie odstąpili od tego świętego ołtarza. Ciebie prosimy…

  Nasz Stworzycielu, racz wysłuchać prośby swego ludu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę