Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VI Niedziela Zwykła

Wprowadzenie do liturgii i modlitwa powszechna – VI Niedziela Zwykła

U podstaw każdego kultu leżały słowa: ,,Czymże jest człowiek wobec Najwyższego?” To pytanie jest istotne dla nas również dzisiaj, kiedy gromadzimy się w naszych świątyniach, aby składać Bogu dziękczynienie, aby sprawować liturgię. Święty obrzęd uczy nas pokory wobec tego, co ponad nami, wobec Boga. Dzisiaj jest dobry moment, aby zadać sobie pytanie, czy w moim życiu prymat wiodę ja czy Pan Bóg. Wzbudźmy więc teraz właściwą intencję i w modlitewnym skupieniu oczekujmy rozpoczęcia Najświętszej Ofiary.

Do Boga, który miłuje pokornych, zanieśmy nasze wspólne błagania:

  1. Boże, racz wejrzeć na Twój Kościół Święty i obdarz go potrzebnymi łaskami. Ciebie prosimy…
  2. Boże, racz wspomóc rządzących państwami i obdarz ich roztropnością. Ciebie prosimy…
  3. Boże, racz wesprzeć chorych i obdarz ich zdrowiem duszy oraz ciała. Ciebie prosimy…
  4. Boże, racz zlitować się nad zmarłymi i obdarz ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy…
  5. Boże, racz umocnić naszą wspólnotę i obdarz nas jednością oraz pokojem. Ciebie prosimy…

  Boże, niech dotrze do Ciebie nasza modlitwa, o której wysłuchanie prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

  Tags: , , , , , , ,

  Przetłumacz stronę